คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ชุดที่ 14

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ VOCABULARY LESSON 14 Pretty The view was pretty. Attractive […]

เรียนภาษาอังกฤษจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

VOCABULARY LESSON 14

Pretty
The view was pretty.

Attractive
She is a very attractive girl.

Best-looking
He is the best looking candidate.

Pleasant
She has a pleasant personality.

Marvelous
The concert was marvelous.

Wonderfully
My vacation in Mexico was wonderful.

Horrible
The sight of stawing children is horrible.

Terrible
The food in this restaurant is terrible.

Unintelligent
His reason for quitting his job was unintelligent.

Handsome
She chose him because he was more handsome than the others.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย และ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น

1.Pretty (adj. )
pleasing, attractive, charming, nice to look at.
ความหมาย : น่ารัก , ที่ดึงดูด , สวยงาม , มีเสน่ห์ , และสวย
She is a pretty girl.
แปลว่า : เธอเป็นผู้หญิงที่น่ารัก

2. Attractive (adj.)
able to attract (notice or attention) pleasent to see or experience.
ความหมาย : เป็นที่ดึงดูด (การสังเกต) หรือที่น่าสนใจ , พอใจที่ได้เห็นหรือประสม
He married an attractive woman.
แปลว่า : เขาแต่งงานกับผู้หญิงมีเสน่ห์และน่าหลงไหล

3. Best-Looking (adj. )
highest level of personal appearance, very handsome or beautiful.
ความหมาย : ลักษณะท่าทางที่ดีที่สุด , หล่อที่สุด , สวยที่สุด
He was the best-looking man at the party
แปลว่า : เขาเป็นชายที่หล่อและมีสเนห์ น่าสนใจที่สุดในงานปาร์ตี้นี้

4. Pleasant (adj. )
giving pleasure, agreeable, friendly.
ความหมาย : การให้ความเพลิดเพลิน , น่าคบ , อย่างเป็นมิตร
We spent a pleasant afternoon at the park.
แปลว่า : เราใช้เวลากับความเพลิดเพลินยามบ่ายในสวน

5. Marvelous (adj. )
amazing, fantastic, wonderful.
ความหมาย : มหัศจรรย์ , ประหลาด , ประหลาดใจ
That film was marvelous.
แปลว่า : ภาพยนต์เรื่องนั้นวิเศษสุดเลยจริงๆ

6. Wonderful (adj. )
surprising, remarkable
ความหมาย : น่าประหลาดใจ , น่าสังเกต
It was wonderful to see you again.
แปลว่า : มันเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ผมได้พบคุณอีกครั้ง

7. Horrible (adj.)
very unpleasant, causing fear or dislike.
ความหมาย : ไม่เป็นที่น่าพอใจ , การทำให้กลัว หรือรู้สึก ไม่ชอบ
I have a horrible feeling that something is wrong.
แปลว่า : ฉันมีความรู้สึกกลัวว่าบางอย่างจะผิดพลาด

8. Terrible (adj.)
uncomfortable, causing fear or terror.
ความหมาย : ไม่ผาสุก , การทำให้รู้สึกกลัว , หรือเป็นการทำให้รู้สึกตกใจกลัว
The heat is terrible when the air conditioner is turned off.
แปลว่า : เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ อากาศก็ร้อนแทบจะแย่

9. unintelligent (adj.)
not showing knowledge or ability to learn.
ความหมาย : การแสดงความไม่รู้ หรือความสามารถที่จะเกี่ยวกับการเรียนรู้
His face is very unintelligent.
แปลว่า : หน้าอย่างเขาไร้ความสามารถที่จะเรียนรู้

10. Handsome (adj.)
having a fine appearance.
ความหมาย : การมีลักษณะท่าทางที่ดี
He looks handsome tonight
แปลว่า : คืนนี้ดูเขาหล่อเป็นพิเศษเลยนะครับ

แชร์เลย