คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เดือน ต่างๆ

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เดือน ต่างๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เดือน

Months

January = มกราคม
February = กุมภาพันธ์
March = มีนาคม
April = เมษายน
May = พฤษภาคม
June = มิถุนายน
July = กรกฎาคม
August = สิงหาคม
September = กันยายน
October = ตุลาคม
November = พฤศจิกายน
December = ธันวาคม