คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดาวฤกษ์ และ ดาวนพเคราะห์

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดาวฤกษ์ และ ดาวนพเคราะห์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ดาวฤกษ์ และ ดาวนพเคราะห์

Star and Planets

comet = ดาวหาง
earth = โลก
Jupiter = ดาวพฤหัส
Mars = ดาวอังคาร
Mercury = ดาวพุธ
moon = ดวงจันทร์ พระจันทร์
Neptune = ดาวเนปจูน ดาวพระเกตุ
North Star = ดาวเหนือ
Pluto = ดาวพลูโต ดาวพระยม
Saturn = ดาวเสาร์
Sun = ดวงอาทิตย์ พระอาทิตย์
Uranus = ดาวยูเรนัส ดาวมฤตยู
Venus = ดาวศุกร์