คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน Stationery and Office Equipment ball pen = ปากกาลูกลื่น […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน

Stationery and Office Equipment

ball pen = ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกแห้ง
calculator machine = เครื่องคิดเลข
computer = เครื่องคอมพิวเตอร์
cutter = มีดตัดกระดาษ
dairy = สมุดจดการนัดหมาย
envelope = ซองจดหมาย
fax machine = เครื่องรับส่งเอกสาร
fountain pen = ปากกาหมึกซึม
hold puncher = ที่เจาะรูกระดาษ
marker = ปากกาเน้นข้อความ
paper clip = ลวดหนีบกระดาษ
pencil box = กล่องใส่ดินสอ
pencil sharpener = กบ/เครื่องเหลาดินสอ
photocopier = เครื่องถ่ายเอกสาร
printer = เครื่องพิมพ์เอกสาร
ring file = แฟ้มใส่เอกสาร (แบบมีห่วง)
rubber stamp = ตรายางสำหรับประทับ
scissors = กรรไกร
scotch tape = เทปติดของ เทปติดกระดาษ
stamp pad = แป้นหมึกตรายางประทับ
staple = ลวดเย็บกระดาษ
stapler = ที่เย็บกระดาษ
telephone = โทรศัพท์
typewriter = เครื่องพิมพ์ดีด
writing pad = กระดาษจดงาน

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 200

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้