คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาการเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ Symptoms and illnesses appendicitis = อาการไส้ติ่งอักเสบ backache = […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อาการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ

Symptoms and illnesses

appendicitis = อาการไส้ติ่งอักเสบ
backache = อาการปวดหลัง
blisters = ผิวหนังผุพอง
bone fracture = กระดูกหัก/แตก/ร้าว
bruise = อาการฟกช้ำดำเขียว
burn scald = แผลไฟไหม้/น้ำร้านลวก
chicken pox = โรคอีสุกอีใส
chill = อาการเริ่มหนาวสั่น
cold = เป็นหวัด
decayed tooth = ฟันผุ
dizzy = มึนหัว เวียนศีรษะ
earache = อาการปวดหู
epilepsy = โรคลมบ้าหมู
fever = เป็นไข้
flu = โรคไข้หวัดใหญ่
gastritis = กระเพาะอาหารอักเสบ
headache = อาการปวดศีรษะ
heart disease = โรคหัวใจ
haemorrhoids = โรคริดสีดวงทวาร
hives = อาการลมพิษ
HIV(human immunodeficiency virus) = โรคเอดส์ (ภูมิคุ้มกันบกพร่อง)
measles = โรคหัด (ออกหัด)
mumps = โรคคางทูม
nasal congestion = อาการคัดจมูก
nosebleed = เลือดกำเดาไหล
pneumonia = โรคปอดบวม
rash = เป็นผด อาการผื่นแดงของผิวหนัง
rhinitis = เยื่อจมูกอักเสบ
rubella = โรคหัดเยอรมัน
sneeze = อาการจาม
sore throat = อาการเจ็บคอ/ระคายคอ
sprain = อาการเคล็ด ขัด ยอก
stomach ache = อาการปวดกระเพาะอาหาร
sunburn = อาการผิวหนังไหม้/ปวดแสบปวดร้อน
tonsillitis = อาการต่อมทอนซิลอักเสบ
toothache = อาการปวดฟัน
zoster = โรคงูสวัด

แชร์เลย