คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ยานพาหนะในการเดินทาง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ยานพาหนะในการเดินทาง Transportation’s Vehicles aeroplane = เครื่องบิน airship = เรือเหาะ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ยานพาหนะในการเดินทาง

Transportation’s Vehicles

aeroplane = เครื่องบิน
airship = เรือเหาะ
balloon = บัลลูน
bicycle = รถจักรยาน
boat = เรือ
bus = รถประจำทาง
car = รถยนต์
jeep = รถจิ๊ป
helicopter = เฮลิคอปเตอร์
lorry = รถบรรทุก
motorcycle = รถจักรยานยนต์
pickup truck = รถกระบะ
plane = เครื่องบิน
ship = เรือขนาดใหญ่
warship = เรือรบ
train = รถไฟ
tram = รถราง
sky train = รถไฟลอยฟ้า
underground train = รถไฟใต้ดิน
van = รถตู้

แชร์เลย