คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สภาพอากาศ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลม ฟ้า อากาศ และสภาพอากาศ Weather and Climate air = […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ลม ฟ้า อากาศ และสภาพอากาศ

Weather and Climate

air = อากาศ
cloud = เมฆ
dew = น้ำค้าง
fog = หมอก
hail = ลูกเห็บ
mist = หมอก
rain = ฝน
sky = ท้องฟ้า
snow = หิมะ
storm = พายุ
wind = ลม
chilly = หนาวสั่น เย็นยะเยือก
clear = ท้องฟ้าสดใส อากาศปลอดโปร่ง
cloudy = มีเมฆ
cold = อากาศหนาว/เย็น
cool = อากาศเย็นสบาย
drizzle = มีฝนโปรยปราย ฝนตกพรำๆ
foggy = มีหมอกลงจัด
hail storm = พายุลูกเห็บ
hot = อากาศร้อน
humid = อากาศชื้น
lightning = ฟ้าแลบ
rainy = ฝนตก
shower = มีฝนกระจาย
stormy = พายุกระหน่ำ
sunny = แดดจ้า
thunderstorm = พายุฝนฟ้าคะนอง
warm = อากาศอบอุ่น
windy = ลมแรง

แชร์เลย