คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน่วยในการชั่ง ตวง วัด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน่วยในการชั่ง ตวง วัด Unit of Weight and Measures UNIT […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน่วยในการชั่ง ตวง วัด

Unit of Weight and Measures

UNIT OF WEIGHT (หน่วยในการชั่ง)
centigram = เซนติกรัม
gram = กรัม
kilogram = กิโลกรัม
milligram = มิลลิกรัม
ounce = เอาซ์
pound = ปอนด์
ton = ตัน

UNIT OF CAPACITY (หน่วยในการตวง)
bushel = บุชเชล
cubic centimetre = ลูกบาศก์เซนติเมตร
cubic foot = ลูกบาศก์ฟุต
cubic inch = ลูกบาศก์นิ้ว
gallon = แกลลอน
pint = ไปน์
quart = ควอร์ด

UNIT OF LENGTH (หน่วยในการวัดความยาว)
centimetre = เซนติเมตร
foot = ฟุต
inch = นิ้ว
kilometre = กิโลเมตร
metre = เมตร
mile = ไมล์
millimetre = มิลลิเมตร
yard = หลา

UNIT OF MEASURE (หน่วยในการวัดพื้นที่)
acre = เอเคอร์
hectare = เฮคตาร์
square foot = ตารางฟุต
square inch = ตารางนิ้ว
square metre = ตารางเมตร
square mile = ตารางไมล์
square yard = ตารางหลา

แชร์เลย