ตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 การสะกด คำอ่าน ฟังเสียงอ่านได้

บทเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเลขภาษาอังกฤษ การนับเลข จํานวน ในภาษาอังกฤษ บทเรียนนี้จะแสดงการนับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ โดยมีทั้งการสะกดภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านภาษาไทย และฟังการออกเสียงตัวเลขจากเจ้าของภาษา บทเรียนการอ่านและสะกดตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ ตัวเลข สะกดภาษาอังกฤษ คำอ่าน ฟังเสียง 1 one วัน 2 two ทู 3 three […]

อาชีพ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์กว่า 108 อาชีพ คำอ่าน คำแปล ฟังการออกเสียง

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพภาษาอังกฤษ เป็นอีกสิ่งที่สำคัญมาก ในการสนทนาภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่ในการเรียนภาษาอังกฤษ การสอบ การสื่อสารในชิวิตประจำวัน การหางาน และการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ เรามาดูกันครับว่า อาชีพต่างๆ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรบ้าง ตารางด้านล่างนี้ แสดงคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ ที่ใช้บ่อยครับ และสามารถกดฟังการออกเสียงที่ถูกต้องโดยชาวต่างชาติเจ้าของภาษาได้ทุกคำอีกด้วยครับ occupation (ออคคิวเพ’เชิน) อาชีพ สามารถกดแชร์ไว้บนเฟซบุ๊ก แล้วเข้ามาฟังบ่อยๆ ทุกวัน จะได้จำศัพท์พร้อมการออกเสียงที่ถูกต้องได้ด้วยนะครับ ดูคำศัพท์ กดฟังเสียง คำอ่าน […]

ผลไม้ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ผลไม้ คำอ่าน พร้อมฟังเสียง

ผลไม้ภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไรบ้าง ผู้เรียนสามารถดูการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน และกดฟังเสียงการออกเสียงผลไม้ภาษาอังกฤษ ได้จากบทเรียนภาษาอังกฤษต่อไปนี้ โดยในบทเรียนประกอบด้วย คำศัพท์ผลไม้ภาษาอังกฤษ ทั้งผลไม้ไทย และผลไม้ต่างประเทศ fruit (ฟรูทฺ) ผลไม้ สามารถกดแชร์ไว้บนเฟซบุ๊ก แล้วเข้ามาฟังบ่อยๆ ทุกวัน จะได้จำศัพท์พร้อมการออกเสียงที่ถูกต้องได้ด้วยนะครับ ดูคำศัพท์ กดฟังเสียง คำอ่าน คำแปล ผลไม้ภาษาอังกฤษ ฟังเสียง คำอ่าน คำแปลผลไม้ […]

No Picture

สำนวนภาษาอังกฤษ (idioms) แปลไทย (ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Idioms (สํานวน) ภาษาอังกฤษ ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ สํานวน (idioms) หมายถึง คำศัพท์ หรือชุดคำ ที่นำมาใช้โดยไม่ได้มีความหมายตามตัวของคำเดิม แต่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังต่างเข้าใจตรงกันว่าในแต่ละสำนวนนั้นมีความหมายว่าอย่างไร ตัวอย่างสำนวนภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้ สํานวน A piece of cake หมายถึง เรื่องที่ทำได้โดยง่าย สํานวน After all หมายถึง […]

No Picture

สุภาษิต คำพังเพย (Proverbs) อังกฤษ-ไทย (ม.ปลาย)

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย สุภาษิตและคำพังเพยภาษาอังกฤษ (proverbs) คำสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำที่กล่าวแนะนำสั่งสอน หรือเตือนสติ มีการกล่าวสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในแต่ละชาติ แต่ละภาษา ก็มักจะมีสุภาษิตเป็นของตนเอง และมีหลายสุภาษิตที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ระหว่างชนชาติหนึ่งกับอีกชนชาติหนึ่ง ตัวอย่างสุภาษิตและคำพังเพยภาษาอังกฤษ (proverbs) ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ A bad workman always blames his tools. […]

No Picture

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร Z

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร Z 1. Zeal without knowledge is fire without light. แปลว่า :ความกระตือรือร้นที่ปราศจากความรู้ ก็เหมือนไฟที่ปราศจากแสง เลือกสำนวนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการอ่าน สำนวนภาษาอังกฤษ A | สำนวนภาษาอังกฤษ B | สำนวนภาษาอังกฤษ C […]

No Picture

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร W

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร W มีมากถึง 20 สำนวน 1.Walls have ears. แปลว่า :หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง 2. Waste not, want not. แปลว่า :ไม่สุรุ่ยสุร่าย ก็ไม่ขาดแคลน 3. water off a […]

No Picture

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร V

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร V 1.Venture a small fish to catch a great one. แปลว่า :เอากุ้งฝอยไปตกปลากระพง 2. virtue is a jewel of great price. แปลว่า :คุณธรรมเป็นอัญมณีที่ประเมินค่าไม่ได้ […]

No Picture

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร U

สำนวนภาษาอังกฤษ แปลพร้อมสำนวนภาษาไทย หมวดตัวอักษร U 1.Until all is over one’s ambition never dies. แปลว่า :ความทะเยอทะยานมีไม่สิ้นสุด 2. Use a book as a bee does flowers. แปลว่า :จงอ่านหนังสือให้เหมือนผึ้งดูดเกสรดอกไม้ […]