คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนและในห้องเรียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนและในห้องเรียน
in the School and Classroom

Bell = กระดิ่ง ระฆัง

Blackboard = กระดานดำ

Book = หนังสือ

Bookshelf = ชั้นวางหนังสือ

Calendar = ปฏิทิน

Canteen = โรงอาหาร

Chair = เก้าอี้

chalk = ชอล์ค

classroom = ห้องเรียน ชั้นเรียน

coloured pencil = ดินสอสี

compass = วงเวียน

computer = เครื่องคอมพิวเตอร์

crayon = สีเทียน

crest = ตราโรงเรียน

desk = โต๊ะเรียน

duster = แปรงลบกระดาน

eraser = ยางลบ

field = สนาม

flag = ธงชาติ

flagpole = เสาธงชาติ

fluorescent marker = ปากกาสะท้องแสง

globe = ลูกโลก

glue = กาว

gym = โรงยิม โรงพละศึกษา

ink = หมึก

janitor = ภารโรง

library = ห้องสมุด

map = แผนที่

meeting hall = หอประชุม

notebook = สมุดบันทึก

notice board = กระดานติดประกาศ

paint = สี

paintbrush = พู่กัน

palette = จานสี

paper = กระดาษ

pen = ปากกา

pencil = ดินสอ

pencil case = กล่องใส่ดินสอ

playground = สนามเด็กเล่น

principal = ครู/อาจารย์ใหญ่

protractor = ไม้บรรทัดสำหรับวัดมุม

pupil = นักเรียน

roundabout = ม้าหมุน

rubber = ยางลบ

ruler = ไม้บรรทัด

school bag = กระเป๋านักเรียน

school house = อาคารเรียน

see-sew = กระดานหก (ไม้กระดก)

sharpener = กบเหลาดินสอ

slider = ไม้ลื่น

student = นักเรียน

swings = ชิงช้า

teacher = ครู อาจารย์

text book = ตำราเรียน

wall chart = โปสเตอร์ติดผนังห้อง

watercolour = สีระบายน้ำ สีน้ำ

 อ่านต่อ >> ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในห้องเรียน ประโยคสำเร็จรูปพร้อมแปล เพียบ!

แชร์เลย