แบบฝึกหัด การใช้ this that these those พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ this / that / these / those (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ) […]

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ this that these those

 การใช้ this / that / these / those
(ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)

[WpProQuiz 10]

อ่านบทเรียนแบบละเอียด >> การใช้ these that these those

แชร์เลย