บทสนทนาภาษาอังกฤษ เมื่อมาถึงสนามบิน พร้อมคำแปลภาษาไทย ไวยากรณ์

Arrival at the airport บทสนทนาภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลภาษาไทย และไวยากรณ์ เรื่อง: เมื่อมาถึงสนามบิน Immigration […]

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่สนามบิน
Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ เมื่อมาถึงสนามบิน พร้อมคำแปลภาษาไทย ไวยากรณ์

Arrival at the airport

บทสนทนาภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลภาษาไทย และไวยากรณ์

เรื่อง: เมื่อมาถึงสนามบิน

Immigration officer: What is the purpose of your visit?
แปลว่า จุดมุ่งหมายของคุณ มาเพื่ออะไร

Somchai: I’m going to attend ABC State College.
แปลว่า ฉันจะเข้าเรียนที่วิทยาลัยเอบีซี

Immigration officer: Oh, yes. I see you have a student visa. How long do you plan to stay in the United States?
แปลว่า อ๋อใช่แล้ว ฉันเห็นคุณมีวีซ่านักเรียน คุณวางแผนจะอยู่ในสหรัฐนานแค่ไหน

Somchai: Ten months, then I will go to Thailand for vacation.
แปลว่า สิบเดือนครับ จากนั้นผมจะไปพักร้อนที่ประเทศไทย

Immigration officer: Here’s your passport, Have a nice stay.
แปลว่า นี่หนังสือเดินทางของคุณ พักให้สบาย

Somchai: Thank you. Do I go to customs now?
แปลว่า ขอบคุณ ฉันต้องไปศุลกากรเลยไหม

Immigration officer: First you must get your bags. Follow the signs saying “baggage claim.”
แปลว่า ก่อนอื่น คุณต้องไปรับกระเป๋าของคุณก่อน ไปตามบ้านที่เขียนว่า “รับสัมภาระ”

อธิบายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำแปล และไวยากรณ์

คำศัพท์: Purpose
คำแปล: จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

– The purpose of this meeting is to elect a new committee.
วัตถุประสงค์ของการประชุม คือเลือกคณะกรรมการใหม่

ภาษาอังกฤษ: to be going to
คำแปล: จะ
การใช้: ใช้คล้ายคำกริยา will (คลิกอ่านเพิ่มเติมเรื่อง การใช้ will และ going to)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

– It’s going to rain soon.
ฝนกำลังจะตก

– I’m going to watch the news.
ฉันจะดูข่าว

แชร์เลย