ภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน ประโยคสำเร็จรูป ครู นักเรียน ใช้ในการเรียนการสอน ได้ทันที

Classroom English (ภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน) ภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน สำหรับการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษในการสอน *** […]

Home/ภาษาอังกฤษ/บทสนทนาภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน ประโยคสำเร็จรูป ครู นักเรียน ใช้ในการเรียนการสอน ได้ทันที

Classroom English (ภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน)

ภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน สำหรับการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

*** ประโยคภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ก่อนเริ่มการเรียนการสอน

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับการทักทาย

Good morning, everyone.
แปลว่า อรุณสวัสดิ์ ทุกคน

Good afternoon, class.
แปลว่า สวัสดีตอนบ่าย ทุกคนในชั้นเรียน (ใช้หลังเที่ยง)

How are you this morning, Pensri?
แปลว่า เช้านี้เป็นอย่างไรบ้าง เพ็ญศรี

Nadech, how are you today?
แปลว่า ณเดช วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง

Do you have a cold?
แปลว่า คุณเป็นหวัดหรือเปล่า

ประโยคที่น่าสนใจอื่นๆ
What a lovely day!
What a rainy day!
Today is very cold, isn’t it?
Isn’t it warm this morning?
It’s a humid day, isn’t it?

*** ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับถามตอบ ในชั้นเรียน

ถามง่ายๆ เรียกให้ขาน โดยการเรียกชื่อ
ถาม: Mario?
การขานรับ: Yes หรือ Here

การถามหานักเรียนชื่อ…
ถาม: Where is Kongpop? แปลว่า ก้องภพอยู่ไหน
ตัวอย่างการตอบ: He is absent. แปลว่า เขาขาดเรียน

ถามว่าวันนี้ นักเรียนชื่อ…ขาดเรียนหรือ
ถาม: Is Yaya absent today?
ตอบว่าใช่: Yes, she’s absent. แปลว่า ใช่ หล่อนขาดเรียน
ตอบปฏิเสธ: No, she is coming. แปลว่า ไม่ หล่อนกำลังมา

*** ประโยคภาษาอังกฤษในชั้นเรียน เมื่อเริ่มการเรียน การสอน

Please sit down, everyone.
แปลว่า ทุกคน เชิญนั่งลง

Let’s begin today’s lesson.
แปลว่า เรามาเริ่มบทเรียนวันนี้กันเลย

It’s time to begin, please stop talking.
แปลว่า ได้เวลาเริ่มแล้ว โปรดหยุดคุยก่อน

Let’s quickly review the last lesson.
แปลว่า เรามาทบทวนบทเรียนก่อนหน้านี้กันอย่างรวดเร็วกันเถอะ

Try to answer my questions.
แปลว่า ลองตอบคำถามพวกนี้ของครู(ฉัน)หน่อยสิ

Right / Correct
แปลว่า ถูกต้อง

Nearly Right / Close / Almost
หมายถึง เกือบถูก, ใกล้เคียง

Let’s start on page 15.
แปลว่า เรามาเริ่มกันที่หน้า 15

Let’s start at line 3.
แปลว่า เรามาเริ่มกันตรงบรรทัดที่ 3

Turn to page 34.
แปลว่า เปิดไปที่หน้า 34

Please look at the blackboard.
แปลว่า โปรดมองบนกระดาน

Look at your textbooks.
แปลว่า ดูที่ตำราเรียนของคุณ

Now open your textbooks to page 17.
แปลว่า คราวนี้เปิดตำราของคุณไปที่หน้า 17

Come to the blackboard.
แปลว่า มาที่กระดาน

Write this down in your notebooks.
แปลว่า จดสิ่งนี้ลงในสมุดบันทึกของพวกคุณ

Pass back these sheets/handouts.
แปลว่า ส่งเอกสารพวกนี้คืน

*** ประโยคภาษาอังกฤษในชั้นเรียน เกี่ยวกับการอ่าน

Please listen carefully.
แปลว่า โปรดตั้งใจฟัง

Repeat!
แปลว่า ทวนซ้ำ

Repeat after me.
แปลว่า พูดตามครู(ฉัน)

Read this out loud.
แปลว่า อ่านออกเสียงดังๆ

Sorayuth, begin reading at line 5.
แปลว่า ศรยุทธ์ เริ่มอ่านบรรทัดที่ 5

Okay, stop there, thank you.
แปลว่า เอาล่ะ หยุดตรงนั้น ขอบคุณ

Next, Keerati.
แปลว่า ต่อไป กีรติ

What is the English/Chinese word for . . . ?
แปลว่า คำว่า… ในภาษาอังกฤษ/จีน คืออะไร

How do you say it in English?
แปลว่า คุณพูดมันอย่างไรในภาษาอังกฤษ

Please summarize the first paragraph.
แปลว่า โปรดสรุปย่อหน้าแรก

What is the paragraph/section/story about?
แปลว่า ย่อหน้านี้/ส่วนนี้/เรื่องนี้ กล่าวถึงอะไร

Let’s do some translation work.
แปลว่า มาแปลกันเถอะ

*** ประโยคภาษาอังกฤษในชั้นเรียน เกี่ยวกับการถาม

Any questions?
แปลว่า มีคำถามไหม

Do you have any questions?
แปลว่า คุณมีคำถามไหม

Now I’m going to ask you some questions.
แปลว่า ตอนนี้ครู(ฉัน)จะถามเธอแล้วนะ

Who knows the answer?
แปลว่า ใครรู้คำตอบ

Raise your hand.
แปลว่า ยกมือขึ้น

Please raise your hand if you don’t understand.
แปลว่า โปรดยกมือ ถ้าคุณไม่เข้าใจ

Try to answer by yourself.
แปลว่า ลองตอบด้วยตนเอง

Try again.
แปลว่า ลองใหม่อีกครั้ง

A full sentence, please.
แปลว่า ขอเป็นประโยคเต็มๆ

Use a full sentence please.
แปลว่า โปรดใช้ประโยคเต็ม

Make a sentence.
แปลว่า สร้างประโยค

Say it in a loud voice.
แปลว่า พูดให้เสียงดังฟังชัด

Louder, please!
แปลว่า โปรดดังกว่านี้หน่อย

Again, please.
แปลว่า ขออีกครั้ง

Do you understand?
แปลว่า คุณเข้าใจไหม

*** ประโยคภาษาอังกฤษในชั้นเรียน เมื่อจบบทเรียน สิ้นสุดชั่วโมงการเรียนการสอน

There will be no homework for today.
แปลว่า วันนี้ไม่มีการบ้าน

For homework, please do the exercises on page 17.
แปลว่า สำหรับการบ้าน ให้ทำแบบฝึกหัดหน้า 17

Today’s homework is …
แปลว่า การบ้านวันนี้ คือ …

Please read pages … to … for homework.
แปลว่า โปรดอ่านหน้า … ถึง … เป็นการบ้าน

Tomorrow, we’ll study Lesson 3.
แปลว่า พรุ่งนี้ เราจะเรียนบทที่ 3 กัน

There’s the bell.
แปลว่า (มีเสียง)กระดิ่งดังแล้ว

That’s all for today.
แปลว่า วันนี้พอแค่นี้ (นี่คือทั้งหมดของวันนี้)

The lesson is over for today.
แปลว่า เสร็จบทเรียนแล้วสำหรับวันนี้

We’ve run out of time.
แปลว่า เราหมดเวลาแล้ว

Goodbye, class.
แปลว่า ลาก่อนทุกคน(ในชั้นเรียน)

See you on Wednesday.
แปลว่า แล้วเจอกันวันพุธ

Have a good day!
แปลว่า มีวันที่ดีนะ

Have a nice weekend!
แปลว่า มีช่วงวันหยุด(เสาร์-อาทิตย์)ที่ดีนะ

See you next week.
แปลว่า เจอกันสัปดาห์หน้า

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนและในห้องเรียน

แชร์เลย