บอกอาการไม่สบาย เจ็บป่วย โรคประจำตัว ความดัน ขอใบรับรองแพทย์ ภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษหน้านี้ถือว่ามีความสำคัญ เพราะเราจะเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการบอกอาการไม่สบายต่างๆ ภาษาอังกฤษ ท้องผูก-เสีย เป็นไข้ บาดเจ็บ ขอใบรับรองแพทย์ การพูดถึงโรคประจำตัว ความดันโลหิต และการแพ้ยาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ […]

บทเรียนภาษาอังกฤษหน้านี้ถือว่ามีความสำคัญ เพราะเราจะเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับการบอกอาการไม่สบายต่างๆ ภาษาอังกฤษ ท้องผูก-เสีย เป็นไข้ บาดเจ็บ ขอใบรับรองแพทย์ การพูดถึงโรคประจำตัว ความดันโลหิต และการแพ้ยาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

ณ แผนกต้อนรับของโรงพยาบาล, คลินิก

hospital (ฮอส’พิเทิล) โรงพยาบาล
clinic (คลี’นิค) คลินิก

I’d like to see a doctor.
= ฉันต้องการพบหมอ

doctor (ดอค’เทอะ) หมอ, แพทย์

Do you have an appointment?
= คุณนัดไว้หรือเปล่า

appointment (อะพอย’เมินทฺ) การนัด

Is it urgent?
= ด่วนหรือเปล่า

urgent (เออ’เจินทฺ) รีบด่วน

I’d like to make an appointment to see Dr …
= ฉันต้องการนัดพบหมอ…
*ใส่ชื่อคุณหมอลงใน … ได้เลยครับ

Do you have any doctors who speak …?
= คุณมีหมอที่พูด…ได้บ้างไหม
Thai = ภาษาไทย

Do you have private medical insurance?
= คุณมีประกันสุขภาพไหม

private (ไพร’วิท) ส่วนตัว
medical (เมด’ดิเคิล)เกี่ยวกับการแพทย์, เกี่ยวกับการรักษา
insurance (อินชัว’เรินซฺ) การประกัน, กรมธรรม์

Have you got a European Health Insurance card?
= คุณมีบัตรประกันสุขภาพยุโรปไหม

Please take a seat.
= เชิญนั่ง

The doctor’s ready to see you now.
= ตอนนี้หมอพร้อมจะพบคุณแล้ว

ready (เรด’ดี) พร้อม

การอธิบายอาการเป็นภาษาอังกฤษ

How can I help you?
= ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร

What’s the problem?
= มีปัญหาอะไร

What are your symptoms?
= อาการของคุณเป็นอย่างไร

I’ve got a … = ฉัน…
temperature = มีไข้
sore throat = เจ็บคอ
headache = ปวดหัว
rash = มีผื่นขึ้น

I’ve been feeling sick.
= ฉันรู้สึกไม่สบาย

I’ve been having headaches.
= ฉันปวดหัว

headache (เฮด’เอค) อาการปวดหัว

I’m very congested.
= ฉันอึดอัดมาก

congest (คันเจสทฺ’) แออัด, อึดอัด

My joints are aching.
= ข้อต่อของฉันปวด

joint (จอยทฺ) ข้อต่อ
ache (เอค) ปวด

I’ve got diarrhoea.
= ฉันท้องเสีย, ท้องร่วง, ท้องเดิน[คลิกอ่านเพิ่ม >> การใช้ have และ have got]

diarrhoea (ไดอะเรีย’) ท้องร่วง

I’m constipated.
= ฉันท้องผูก

constipated (คอน-ซทิเพทิด) ท้องผูก

I’ve got a lump.
= ฉันมีก้อนบวม, นูน

lump (ลัมพฺ) ก้อนบวม, ก้อนนูน

I’ve got a swollen … = …ของฉันบวม
ankle = ข้อเท้า

swollen (สโว’เลิน) adj. ขยายใหญ่,พองตัว,บวม

I’m in a lot of pain.
= ฉันเจ็บมาก

pain (เพน) เจ็บปวด

I’ve got a pain in my … = …ของฉันเจ็บ
back (แบค) = หลัง
chest (เชสทฺ) = หน้าอก

*คลิกอ่านเพิ่ม >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ทั้งภายนอก ภายใน

I think I’ve pulled a muscle in my leg.
= ฉันคิดว่ากล้ามเนื้อขาของฉันฉีกขาด

muscle (มัส’เซิล) กล้ามเนื้อ

I’m … = ฉันเป็น…
asthmatic (แอชแมท’ทิค) = โรคหืด
diabetic (ไดอะเบท’ทิค) = โรคเบาหวาน
epileptic (เอพิเลพ-ทิค) = โรคลมบ้าหมู

I need … = ฉันต้องการ…
another inhaler = เครื่องช่วยหายใจ
some more insulin = ยาอินซูลิน

inhaler (อินเฮ’เลอะ) เครื่องช่วยหายใจ

I’m having difficulty breathing.
= ฉันหายใจลำบาก

I’ve got very little energy.
= ฉันไม่มีแรง

energy (เอน’เนอจี) พลังงาน, พลัง

I’ve been feeling very tired.
= ฉันรู้สึกเหนื่อยมาก

I’ve been feeling depressed.
= ฉันรู้สึกหดหู่

depressed (ดีเพรสดฺ’) หดหู่ใจ, เศร้า

I’ve been having difficulty sleeping.
= ฉันนอนไม่หลับ

How long have you been feeling like this?
= คุณรู้สึกแบบนี้มานานแค่ไหนแล้ว

How have you been feeling generally?
= คุณรู้สึกแบบนี้เป็นประจำไหม

Is there any possibility you might be pregnant?
= เป็นไปได้ไหมว่าคุณอาจจะตั้งครรภ์

pregnant (เพรก’เนินทฺ) ตั้งครรภ์

I think I might be pregnant.
= ฉันคิดว่าฉันอาจตั้งครรภ์

Do you have any allergies?
= คุณแพ้อะไรบ้างไหม

allergy (แอล’ เลอจี) อาการแพ้, ภูมิแพ้
allergic (อะเลอ’ จิค) แพ้

I’m allergic to antibiotics.
= ฉันแพ้ยาปฏิชีวนะ

antibiotic (แอนทีไบออท’ ทิค) สารหรือยาปฏิชีวนะ

are you on any sort of medication?
= คุณกินยาอะไรอยู่บ้างไหม

I need a sick note.
= ฉันต้องการใบรับรองแพทย์
หรือเรียกว่า
medical certificate (noun) ใบรับรองแพทย์

ภาษาอังกฤษเมื่อได้รับการตรวจ

Can I have a look?
= ขอฉันดูหน่อยได้ไหม

Where does it hurt?
= เจ็บตรงไหน

hurt (เฮิร์ท) บาดเจ็บ

It hurts here.
= เจ็บตรงนี้

Does it hurt when I press here?
= ฉันกดตรงนี้เจ็บไหม

press (เพรส) กด

I’m going to take your …
= ฉันจะ…ให้คุณ
blood pressure = วัดความดันโลหิต
temperature (เทม’เพอระเชอะ) = วัดอุณหภูมิร่างกาย
pulse (พัลซฺ) = วัดชีพจร

Could you roll up your sleeve?
= ช่วยพับแขนเสื้อหน่อยค่ะ/ครับ

Your blood pressure’s …
= ความดันโลหิตของคุณ…
quite low = ต่ำมาก
normal = ปกติ
rather high = ค่อนข้างสูง
very high = สูงมาก

Your temperature’s … = อุณหภูมิของคุณ…
normal = ปกติ
a little high = สูงเล็กน้อย
very high = สูงมาก

Open your mouth, please.
= กรุณาอ้าปาก

Cough, please
= กรุณาไอ

การรักษาและคำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ

You’re going to need a few stiches
= เราจำเป็นต้องเย็บแผลเล็กน้อย

I’m going to give you an injection
= ฉันจะฉีดยาให้คุณ

We need to take a … = เราจำเป็นต้องมี…
urine sample = ตัวอย่างปัสสาวะ
blood sample = ตัวอย่างเลือด

You need to have a blood test
= คุณจำเป็นต้องตรวจเลือด

I’m going to prescribe you some antibiotics
= ฉันจะสั่งยาปฏิชีวนะให้คุณ

Take two of these pills three times a day
= ท่านวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 เม็ด

Take this prescription to the chemist
= นำใบสั่งยานี้ไปที่ร้านขายยา

Do you smoke?
= คุณสูบบุหรี่ไหม

You should stop smoking
= คุณควรจะหยุดสูบบุหรี่

How much alcohol do you drink a week?
= คุณดื่มแอลกอฮอล์มากแค่ไหนในหนึ่งสัปดาห์

You should cut down on your drinking
= คุณควรหยุดดื่ม

You need to try and lose some weight
= คุณจำเป็นต้องพยายามลดน้ำหนัก

I want to send you for an x-ray
= ดิฉัน/ผมจะส่งผลเอ็กซเรย์ไปให้คุณ

I want you to see a specialist
= ดิฉัน/ผมอยากให้คุณไปพบผู้เชี่ยวชาญ

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชื่อโรค บอกอาการป่วย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน

แชร์เลย