ประโยค เยี่ยมชมวัด คำศัพท์ ปางพระพุทธรูป ภาษาอังกฤษ

วัด นอกจากเป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเป็นสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่างศาสนา ให้ความสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วย และเราควรรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศึกษารูปประโยคต่างๆ ไว้เพื่อสื่อสารครับ เรามาเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วัด […]

วัด นอกจากเป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเป็นสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่างศาสนา ให้ความสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วย และเราควรรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศึกษารูปประโยคต่างๆ ไว้เพื่อสื่อสารครับ เรามาเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วัด และศาสนา จากตัวอย่างบทสนทนาด้านล่างกันครับ

At the Marble Temple
(Wat Benchamabophit)
ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

marble (มาร์’เบิล) หินอ่อน
temple (เทม’เพิล) วัด

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

This is the Marble Temple.
นี้คือวัดเบญจมบพิตร

What are inside this compound?
อะไรอยู่ในบริเวณนี้?

compound (คอม’เพาน์ดฺ) บริเวณ, บริเวณล้อมรั้ว

There’re a lot of Buddha images.
มีพระพุทธรูปมากมาย

They’re very interesting.
น่าสนใจมาก

interesting (อิน’เทอเรสทิง) น่าสนใจ

Who built this temple?
ใครสร้างวัดนี้?

It was built by …
ถูกสร้างโดย

[เรียนเรื่องการใช้ Passive Voice : ประธานถูกกระทำ เช่น ถูกสร้างโดย..]

The temple is very beautiful and gorgeous indeed.
วัดสวยและงดงามมากจริงๆ

gorgeous (กอร์’เจิส) หรูหรา,โอ่อ่า,วิเศษ
indeed (อินดีด’)จริงๆ, โดยแท้จริง

The most beautiful and biggest Buddha image.
พระพุทธรูปที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุด

Can we go inside it and have a closer look?
เราเข้าไปข้างในและดูใกล้ๆ ได้ไหม?

Yes, but we have to take our shoes off before entering.
ครับ/ค่ะ แต่เราต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไป

take … off = ถอด

We can get through the side door, and leave our shoes on the steps.
เราไปเข้าประตูทางข้างก็ได้ และถอดรองเท้าไว้ที่บันได

Well, we’ll be seeing them later.
เอาล่ะ เราจะดูทีหลัง

Shall we start from the biggest image inside the main building here?
เราเริ่มจากพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในนี้ไหม?

All right, I follow you.
ตกลง ฉันตามคุณ

Could I take pictures inside?
ฉันถ่ายรูปข้างในได้ไหม?

Yes, I think you can.
ครับ/ค่ะ ฉันคิดว่าคุณถ่ายได้

The Buddha image is really marvelous.
พระพุทธรูปมหัศจรรย์จริงๆ

marvelous (มาร์’เวิลลัส) น่าประหลาดใจ, ดีเลิศ, ยิ่งใหญ่, เหลือเชื่อ

And the mural paintings on the walls are quite impressive.
และจิตรกรรมฝาผนังบนฝาประทับใจมากทีเดียว

impressive (อิมเพรส’ ซิฟว) ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ

I’ve never seen such paintings before.
ฉันไม่เคยเห็นภาพเขียนเช่นนี้มาก่อน

ทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเยี่ยมชมวัด ที่ควรรู้

Marble Temple = วัดเบญจมบพิตร
compound = บริเวณ
Buddha image = พระพุทธรูป
Buddha images = พระพุทธรูปหลายองค์
gorgeous = งดงาม งดงามมาก
look = มอง การมอง ดู การดู
have a look = มอง ดู
have a closer look = ดูใกล้ๆ
through = ผ่าน โดยผ่าน
corridors = เฉลียง ระเบียง
pictures = ภาพ รูปภาพ
take pictures = ถ่ายภาพ
marvelous = มหัศจรรย์
mural = ผนัง เกี่ยวกับฝาผนัง
paintings = ภาพเขียน ภาพวาด
mural paintings = จิตรกรรมฝาผนัง
such = เช่นนั้น เช่นนี้
impressive = ประทับใจมาก

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้

Passive Voices (ประโยคประธานเป็นผู้ถูกกระทำ)
โครงสร้างประโยค คือ V. be + v.3 เช่น

It was built by …
ถูกสร้างโดย …

The marble was brought from Italy.
หินอ่อนได้ถูกนำมาจากประเทศอิตาลี

I’m invited to the party.
ฉันได้รับเชิญไปงานเลี้ยง

He should be blamed.
เขาควรถูกตำหนิ

The boy was hit by the car.
เด็กชายถูกรถชน

เรียนเรื่องการใช้ Passive Voice << คลิกอ่าน

ตัวอย่างประโยค Passive Voice สำหรับศึกษาเพิ่มเติม

They served the dinner.
เขาเสิร์ฟอาหารเย็น

The dinner was served.
อาหารเย็นถูกเสิร์ฟ

She made her dress.
เธอตัดชุดของเธอ

Her dress was made.
ชุดของเธอถูกตัด

She told a story.
เธอได้เล่านิทาน

A story was told.
เรื่องถูกเล่า

They stole his money.
พวกเขาได้ขโมยเงินของเขา

His money was stolen.
เงินของเขาถูกขโมย

They brought the marble from Italy.
เขาได้นำหินอ่อนมาจากอิตาลี

The marble was brought from Italy.
หินอ่อนถูกนำมาจากอิตาลี

He built this temple.
เขาได้สร้างวัดนี้

This temple was built by him.
วัดนี้ถูกสร้างโดยเขา

They will invite you next time.
เขาจะเชิญคุณคราวหน้า

You will be invited next time.
คุณจะได้รับเชิญคราวหน้า

They speak Italian in Italy.
เขาพูดภาษาอิตาเลียนในอิตาลี

Italian is spoken in Italy.
ภาษาอิตาเลียนถูกพูดในอิตาลี

They will hold the conference next month.
เขาจะจัดประชุมเดึอนหน้า

The conference will be held next month.
การประชุมจะถูกจัดขึ้นเดือนหน้า

ตัวอย่างบทสนทนาการเยี่ยมชมวัด

How are you this morning? And did you sleep well last night?
เข้านี้คุณสบายดีไหม? และเมื่อคืนนอนหลับดีไหม?

I’m very fine indeed. And yes, I slept so well, much better than the night before. And how are you?
ฉันสบายดีมากจริงๆ และฉันหลับดีเหลือเกิน ดีกว่าเมื่อคืนก่อนมาก และคุณสบายดีหรือ?

I’m very well, too. Thank you very much. Are you ready for the sightseeing yet?
ฉันสบายดีมากเหมือนกัน ขอบคุณมาก คุณพร้อมจะไปเที่ยวชมสถานที่หรือยัง?

Yes, I am. Where should we go first?
ครับ/ค่ะ ฉันพร้อม พวกเราจะไปไหนก่อน?

We’d better go to the Marble Temple. It’s very close by. And if we’ve got time later on we can visit the Emerald Buddha Temple. We may also go to the Grand Palace and the Reclining Buddha Temple. All are in the same complex.
เราควรจะไปวัดเบญฯ ก่อน มันอยู่ใกล้นี้เอง และถ้าเรามีเวลาหลังจากนั้น เราก็ไปวัดพระแก้วได้ แล้วเราอาจไปพระบรมมหาราชวังและวัดโพธิ้ด้วย ทั้งหมดอยู่บริเวณเดียวกัน

It sounds very excellent. We may spend the whole day if you are free.
ฟังดูเยี่ยมมาก เราอาจใช้เวลาทั้งวันถ้าคุณว่าง

I’m free to take you wherever you’d like to go.
ฉันมีเวลาพาคุณไปที่ไหนก็ตามที่คุณต้องการไป

It’s very kind of you. But please don’t waste your time just because of me.
คุณมีใจเมตตากรุณามาก แต่โปรดอย่าเสียเวลาเพื่อฉันคนเดียว

It’s my pleasure to be of your service.
มันเป็นความสุขของฉันที่ได้รับใช้คุณ

Are there many interesting things in the Marble Temple?
มีสิ่งน่าสนใจในวัดเบญฯ มากไหม?

Of course, there’re a lot of things to see there. We can spend the whole morning in this temple.
แน่นอนทีเดียว มีหลายสิ่งที่จะดูที่นั่น เราสามารถใช้เวลาทั้งเช้าในวัดนี้

Then we’d better not waste our time now. Let’s go there right away.
ถ้างั้น ตอนนี้เราไม่ควรเสียเวลา เราไปที่นั่นกันเลยเถอะ

คำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษควรรู้

sleep = นอน, นอนหลับ
ready = พร้อม, เรียบร้อย
The Emerald Buddha Temple = วัดพระแก้วมรกต
emerald = มรกต
jade = หยก
The Grand Palace = พระบรมมหาราชวัง
grand = ใหญ่โต
The Reclining Buddha Temple = วัดพระนอน (วัดโพธิ์)
recline = นอน นอนตะแคง
wherever = ที่ไหนก็ตาม
kind = ใจดี มีใจกรุณา
It’s very kind of you. = คุณมีใจเมตตากรุณามาก
waste = เสีย สูญเสีย
waste time = เสียเวลา
because of… = เนื่องจาก…
pleasure = ความสุข, พอใจ, ยินดี
It’s my pleasure. = มันเป็นความยินดีของผม
service = การบริการ
to be of your service = ที่ได้รับใช้คุณ
right away = ทันที
go right away = ไปทันที

Had better หมายความว่า
น่าจะ, ควรจะ, น่าจะ…ดีกว่า, ควรจะ…ดีกว่า เช่น

We had better go to the Marble Temple.
เราควรจะไปวัดเบญจมบพิตรดีกว่า

You had better go now.
คุณน่าจะไปเดี๋ยวนี้ดีกว่า

You had better stay here for a while.
คุณน่าจะอยู่ที่นี่สักครู่

Had better not หมายความว่า
ไม่น่าจะ, ไม่ควรจะ, ไม่น่าจะ…ดีกว่า, ไม่ควรจะ…ดีกว่า เช่น

We had better not waste our time now.
ตอนนี้เราไม่น่าเสียเวลาดีกว่า

She had better not tell him.
เธอไม่น่าบอกเขาเลย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัดและพุทธศาสนา

ทำบุญ = make merit
ใส่บาตร = offer food to the monk(s)
บาตรพระ = alms bowl
บริจาค = donate
ปิดทอง (บนองค์พระ) = put gold leaf onto (the Buddha image/statue) /to gild
กราบพระ/ไหว้พระ = pay respect to (the monk/ the Buddha image)
กรวดน้ำ = pour water of dedication /to make a libation
อธิษฐาน/สวดมนต์ = pray

พระ = monk
สามเณร = novice
เด็กวัด = temple boy
วัด = temple
เจดีย์ = pagoda

พุทธศาสนา = Buddhism
พุทธศาสนิกชน = Buddhist
พระพุทธเจ้า = The Lord Buddha
พระพุทธรูป = The Buddha image/statue
พระเครื่อง = small Buddha image used as amulet
เครื่องรางของขลัง = amulet
พระบรมสารีริกธาตุ = relics
รอยพระพุทธบาท = Buddha’s footprint

บูชาองค์พระ = worship the Buddha image/statue
ดอกบัว = lotus flower
ธูป = incense stick(s)
จุดธูป = light the incense sticks
เทียน = candle –> จุดเทียน = light the candle
กระถางธูป = incense burner
สายสิญจน์ = sacred cord

นิมนต์พระ = invite the monk(s)
(พระ) สวดมนต์ = chant
ฟังเทศน์ = listen to the sermon
น้ำมนต์ = holy water
รดน้ำมนต์ = sprinkle the holy water
พร = blessing
รับพรจากพระ = Receive blessing from the monk(s)
ศีล = precepts
รับศีล = receive the precepts

ปางต่างๆ ของพระพุทธรูป
Attitude of the Buddha

– ปางมารวิชัย The attitude of subduing Mara
– ปางสมาธิ The attitude of meditation
– ปางห้ามญาติ The attitude of persuading the relatives not to quarrel
– ปางห้ามสมุทร The attitude of stopping the rainstorm
– ปางปฐมเทศนา The attitude of giving the first sermon
– ปางประสูติ The attitude of Nitivity
– ปางปรินิพพาน The attitude of Nirvana

อิริยาบทของพระพุทธรูป
Posture of the Buddha

– พระพุทธรูปยืน = Standing Buddha image
– พระพุทธรูปนอน = Reclining Buddha image
– พระพุทธรูปนั่ง = Seated Buddha image
– พระพุทธรูปเดิน = Walking Buddha image

พุทธลักษณะของพระพุทธรูป
Buddha Characteristics

– เรือนแก้ว (พระพุทธชินราช) = Arch frame
– ขมวดพระเกศา = Hair curl
– รัศมีเปลวเพลิง = Flame-like halo
– รัศมีบัวตูม = Lotus-bud halo
– พระพักตร์เหลี่ยม = Square face
– พระพักตร์กลม = Round face
– พระพักตร์รูปไข่ = Oval face
– คิ้วโก่ง = Curve eyebrows
– คิ้วต่อกันคล้ายปีกกา = Straight-connected eyebrows
– คางบุ๋ม = Dimple chin
– ตาโปน = Protuding eyes
– พระอังสะกว้าง = Broad Shoulder
– พระสบั้นเล็ก = Slim waist
– อวบ = Corpulent body
– พระนาภี = Nacel
– อมยิ้ม = Smiling expression
– นั่งขัดสมาธิราบ = Sitting cross-legs with one top of another
– นั่งขัดสมาธิเพชร = Sitting cross-legs with legs locked together
– นั่งพับเพียบ = Sitting with legs fold-back sideway

แชร์เลย