แบบฝึกหัด การใช้ a few และ a little พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ a few และ a little (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ) [WpProQuiz 11]

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ a few กับ a little

 การใช้ a few และ a little
(ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)

[WpProQuiz 11]

แชร์เลย