แบบฝึกหัด การใช้ no none any พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ no / none / any (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ no none any
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/แบบฝึกหัด การใช้ no none any พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ no / none / any
(ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)

No / None / Any

ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่ต้องลงทะเบียน ทำแล้วทราบผลทันที

วิธีการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
* กด Start quiz เพื่อเริ่มทำ
* เลือกคำตอบ และ กด Next เพื่อทำข้อถัดไป
* กด Finish quiz เมื่อทำครบ แล้วดูคะแนน

** กด Restart quiz เพื่อลองทำใหม่
** กด View questions เพื่อดูเฉลยทุกข้อที่ทำไป

แบบทดสอบเรื่อง การใช้ no / none / any พร้อมแล้วเริ่มกันเลย!

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 101

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้