แบบฝึกหัด การใช้ since และ for พร้อมเฉลย และเนื้อหาบทเรียน

 การใช้ since และ for (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ) [WpProQuiz 2]

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ since for
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/แบบฝึกหัด การใช้ since และ for พร้อมเฉลย และเนื้อหาบทเรียน

 การใช้ since และ for
(ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)

[WpProQuiz 2]

แชร์เลย