แบบฝึกหัด การใช้ some และ any พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ some และ any (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ some any
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/แบบฝึกหัด การใช้ some และ any พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ some และ any
(ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)

Some or Any

ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่ต้องลงทะเบียน ทำแล้วทราบผลทันที

วิธีการทำแบบทดสอบ
* กด Start quiz เพื่อเริ่มทำ
* เลือกคำตอบ และ กด Next เพื่อทำข้อถัดไป
* กด Finish quiz เมื่อทำครบ แล้วดูคะแนน

** กด Restart quiz เพื่อลองทำใหม่
** กด View questions เพื่อดูเฉลยทุกข้อที่ทำไป

แบบทดสอบเรื่อง การใช้ some และ any พร้อมแล้วเริ่มกันเลย!

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 511

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้