แบบฝึกหัด การใช้ there is และ there are พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ there is / there are (ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ) [WpProQuiz 8]

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ there is กับ there are
Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/แบบฝึกหัด การใช้ there is และ there are พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

 การใช้ there is / there are
(ถ้าไม่มั่นใจ อ่านบทเรียนก่อนนะครับ)

[WpProQuiz 8]

แชร์เลย