การใช้ be/get used to doing และความแตกต่างกับ used to do คนละความหมาย

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

การใช้ be/get used to something

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
I’m used to something
= ฉันชินกับบางสิ่งบางอย่าง

ใช้เพื่อบอกความเคยชิน

หลัง be used หรือ get used จะไม่ใช้รูป infinitive (เช่น to do) แต่จะใช้ to -ing

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– He is used to living alone.
= เขาชินกับการอยู่คนเดียว
* ไม่พูดว่า He is used to live.

– I bought some new shoes. They felt a bit strange at first because I wasn’t used to them.
= ฉันซื้อรองเท้ามาใหม่ ตอนแรกรู้สึกแปลกนิดๆ เพราะฉันยังไม่ชินกับมัน

เปรียบเทียบโครงสร้างประโยคและความหมาย การใช้ get/be used to doing กับ การใช้ used to do (<< คลิกอ่าน) ในภาษาอังกฤษ

– I am used to doing something.
= ฉันชินกับการกระทำบางอย่าง

– I used to do something.
= ฉันเคยทำบางอย่าง(เป็นประจำ)ในอดีต

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn