การใช้ be/get used to doing และความแตกต่างกับ used to do คนละความหมาย

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

การใช้ be/get used to something

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
I’m used to something
= ฉันชินกับบางสิ่งบางอย่าง

ใช้เพื่อบอกความเคยชิน

หลัง be used หรือ get used จะไม่ใช้รูป infinitive (เช่น to do) แต่จะใช้ to -ing

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– He is used to living alone.
= เขาชินกับการอยู่คนเดียว
* ไม่พูดว่า He is used to live.

– I bought some new shoes. They felt a bit strange at first because I wasn’t used to them.
= ฉันซื้อรองเท้ามาใหม่ ตอนแรกรู้สึกแปลกนิดๆ เพราะฉันยังไม่ชินกับมัน

เปรียบเทียบโครงสร้างประโยคและความหมาย การใช้ get/be used to doing กับ การใช้ used to do (<< คลิกอ่าน) ในภาษาอังกฤษ

– I am used to doing something.
= ฉันชินกับการกระทำบางอย่าง

– I used to do something.
= ฉันเคยทำบางอย่าง(เป็นประจำ)ในอดีต

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน