การใช้ be/get used to doing และความแตกต่างกับ used to do คนละความหมาย

การใช้ be/get used to something โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ I’m used to something […]

การใช้ be used to พร้อมตัวอย่าง

การใช้ be/get used to something

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
I’m used to something
= ฉันชินกับบางสิ่งบางอย่าง

ใช้เพื่อบอกความเคยชิน

หลัง be used หรือ get used จะไม่ใช้รูป infinitive (เช่น to do) แต่จะใช้ to -ing

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– He is used to living alone.
= เขาชินกับการอยู่คนเดียว
* ไม่พูดว่า He is used to live.

– I bought some new shoes. They felt a bit strange at first because I wasn’t used to them.
= ฉันซื้อรองเท้ามาใหม่ ตอนแรกรู้สึกแปลกนิดๆ เพราะฉันยังไม่ชินกับมัน

เปรียบเทียบโครงสร้างประโยคและความหมาย การใช้ get/be used to doing กับ การใช้ used to do (<< คลิกอ่าน) ในภาษาอังกฤษ

– I am used to doing something.
= ฉันชินกับการกระทำบางอย่าง

– I used to do something.
= ฉันเคยทำบางอย่าง(เป็นประจำ)ในอดีต

แชร์เลย