การใช้ used to หมายความว่าอย่างไร โครงสร้าง การทำเป็นประโยคคำถาม ปฏิเสธ

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ used to ในภาษาอังกฤษ

เราใช้ used to ในภาษาอังกฤษ ในรูปโครงสร้างประโยค ‘something used to happen’ เพื่อบอกว่าการกระทำหรือเหตุการณ์บางอย่างเคยเกิดขึ้นในอดีต แต่ปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นแล้ว

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– He used to play tennis a lot.
= เขาเคยเล่นเทนนิสบ่อยมาก

– I used to travel a lot.
= ฉันเคยท่องเที่ยวบ่อยๆ

หรือถ้ามีใครถาม เราก็สามารถใช้ used to เพื่อบอกว่าเคยเป็นเช่นนั้นมาก่อนก็ได้เหมือนกันครับ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

คำถาม:
– Do you go to the cinema very often?

ตอบโดยมี used to :
– Not now, but I used to.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

– It use to be a hotel.
= มันเคยเป็นโรงแรมมาก่อน
(ตอนนี้ไม่ใช่โรงแรมแล้ว)

– I used to think she was unfriendly.
= ฉันเคยคิดว่าหล่อนไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไร
(ตอนนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้ว)

– She used to have very long hair.
= หล่อนเคยผมยาวมาก
(ตอนนี้ผมไม่ได้ยาวมากเหมือนตอนนั้น)

การใช้ used to สร้างประโยคคำถาม

ภาษาอังกฤษใช้โครงสร้าง Did … use to … ?

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Did you use to eat a lot of sweets?

การใช้ used to รูปประโยคปฏิเสธ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I didn’t use to like her.

*ข้อควรระวัง
เมื่อทำเป็นคำถามและปฏิเสธ คำว่า use ใน used to จะไม่มี -d จะเขียนแค่ use และใช้ did มาช่วยในการสร้าง
ประโยค

ในบทต่อไป เราจะเรียนความแตกต่างของการใช้ I used to do ว่าแตกต่างกับ การใช้ I am/get used to doing อย่างไร

คลิกอ่าน >> การใช้ be/get used to

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน