การเปลี่ยนประโยค active voice เป็น passive voice

หลักการเปลี่ยนประโยคจาก active voice เป็น passive voice ในภาษาอังกฤษ 1. หากรรม (Object) […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การเปลี่ยนประโยค active voice เป็น passive voice

หลักการเปลี่ยนประโยคจาก active voice เป็น passive voice ในภาษาอังกฤษ

1. หากรรม (Object) ของประโยค Active voice เพื่อนำไปทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค passive voice

2. นำ verb to be เข้ามาเป็นกริยาช่วยในประโยค โดยเปลี่ยนรูปให้สอดคล้องกับกรรม (Object) ของประโยค ที่นำมาเป็นประธาน และอิงตาม tense ที่ใช้ในประโยคเดิม

3. เปลี่ยนกริยาแท้ในประโยคให้เป็นกริยาช่องที่ 3 (Past participle)

4. เปลี่ยนประธานของประโยค active voice ให้เป็นกรรมในประโยค passive voice โดยวางไว้หลังคำว่า by (บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้ by + ผู้กระทำ หากไม่ต้องการให้รายละเอียดเพิ่มเติม หรือสิ่งที่พูดเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้ว)

อ่านเพิ่มเติมแบบละเอียด พร้อมตัวอย่างประโยค
คลิก >> Active Voice กับ Passive Voice

แชร์เลย