หลักการใช้ Future perfect continuous tense โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Future perfect continuous tense โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Subject + will […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/หลักการใช้ Future perfect continuous tense โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Future perfect continuous tense

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Subject + will have been + verb-ing

Future perfect continuous tense ใช้สำหรับ

1. เหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ระยะเวลาหนึ่งก่อนอนาคต
2. เหตุผลของเหตุการณ์ในอนาคต

อ่าน Tense เรื่องนี้ต่อ (มีคลิป vdo สอน) คลิก >> Future perfect continuous tense

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้