หลักการใช้ Future perfect tense โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Future perfect tense โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Subject + will have […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/หลักการใช้ Future perfect tense โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Future perfect tense

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Subject + will have + Verb 3

Future perfect tense ใช้สำหรับ การกระทำที่เกิดก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I will have finished my work by the time he drives to pick me up.
แปลว่า ฉันจะทำงานเสร็จก่อนที่เขาขับรถมารับ

อ่าน Tense เรื่องนี้ต่อ (มีคลิป vdo สอน) คลิก >> Future perfect tense

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้