การใช้ if clause type 0 โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

If Clause – Type 0 (Zero Conditional Sentence) If Clauses […]

If Clause – Type 0 (Zero Conditional Sentence)

If Clauses – Type 0 คือ ประโยคเงื่อนไข ที่ใช้เมื่อผลของเงื่อนไขนั้นๆ เป็นความจริงทั่วไป หรือเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ ไม่คำนึงถึงช่วงเวลาว่าเป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต เพราะเป็นเงื่อนไขที่เป็นจริงเสมอ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If you heat ice, it melts.
แปลว่า ถ้าคุณให้ความร้อนแก่น้ำแข็ง มันจะละลาย

การใช้ If Clause – Type 0 นี้ จะใช้ในกรณีที่เมื่อเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นแล้ว จะเกิดอีกสิ่งหนึ่งตามมาเสมอ ประโยคเงื่อนไขในลักษณะนี้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้คำว่า when (ในกรณีนี้จะแปลว่า “เมื่อ”) แทนคำว่า if ได้ด้วย โดยที่ความหมายเหมือนกัน ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น

When you heat ice, it melts.
แปลว่า ถ้า(เมื่อ)คุณให้ความร้อนแก่น้ำแข็ง มันจะละลาย

โครงสร้างประโยค If Clause – Type 0 (Zero Conditional Sentence) สามารถใช้ได้ 2 แบบคือ

1. If + Present simple + , (comma) + Present simple
2. If + Present simple + , (comma) + Imperative

อ่านต่อ คลิก >> Conditional Sentences (ประโยคเงื่อนไข)

แชร์เลย