การใช้ if clause type 1 โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

If Clause – Type 1 (First Conditional Sentence) If Clauses […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ if clause type 1 โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

If Clause – Type 1 (First Conditional Sentence)

If Clauses – Type 1 คือ ประโยคเงื่อนไข ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริง หรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ใช้กับแผนการในอนาคต การตักเตือน ความเชื่อ ซึ่งถ้าหากมีเหตุการณ์แรกเกิดขึ้น ก็อาจจะส่งผลให้มีเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งตามมา

โครงสร้างประโยค If Clause – Type 1 (First Conditional Sentence)

If + Present simple + , (comma) + Future (will + verb)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If you don’t hurry, you will miss the train.
แปลว่า ถ้าคุณไม่รีบ คุณจะพลาดรถไฟ

ผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถสลับตำแหน่งของ clause ทั้ง 2 clause ได้ โดยสามารถนำ clause ที่บอกผลมาวางไว้ข้างหน้า แล้วตามด้วย clause ที่แสดงเงื่อนไข เช่น

You will miss the bus if you don’t hurry.
แปลว่า คุณจะพลาดรถไฟ ถ้าคุณไม่รีบ

การใช้ If Clause – Type 1 นี้ จะใช้ในกรณีที่
1. ใช้เมื่อผลของการสมมติ หรือเงื่อนไขนั้นๆ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
2. ใช้กับความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาง (superstitions)
3. ใช้กับผลหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (future plans)
4. ใช้กับการตักเตือน (warnings) หรือการขู่ (threats) ถึงผลที่จะตามมา

อ่านต่อ คลิก >> Conditional Sentences (ประโยคเงื่อนไข)

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 213

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้