การใช้ if clause type 3 โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

If Clause – Type 3 (Third Conditional Sentence) If Clauses […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ if clause type 3 โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

If Clause – Type 3 (Third Conditional Sentence)

If Clauses – Type 3 คือ ประโยคเงื่อนไข ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความจริงในอดีต เป็นการสมมุติเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว และการสมมตินั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีต

โครงสร้างประโยค If Clause – Type 3 (Third Conditional Sentence)

If + Past Perfect + , (comma) + would + have + verb 3

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

If you had worked harder, you would have passed your exam.
แปลว่า ถ้าคุณขยันมากกว่านั้น คุณจะสอบผ่านไปแล้ว[ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว คนนั้นขี้เกียจและสอบตก]

ผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถสลับตำแหน่งของ clause ทั้ง 2 clause ได้ โดยสามารถนำ clause ที่บอกผลมาวางไว้ข้างหน้า แล้วตามด้วย clause ที่แสดงเงื่อนไข เช่น

You would have passed your exam if you had worked harder.
แปลว่า คุณจะสอบผ่านไปแล้ว ถ้าหากว่าคุณขยันมากกว่านั้น

การใช้ If Clause – Type 3 นี้ จะใช้ในกรณีที่

1. ใช้สมมติเหตุการณ์ในอดีต ว่าเป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับความจริงที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว คือ พูดถึงสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้น ว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้น หรือพูดสิ่งที่ได้เกิดขึ้น ว่าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้น
2. ใช้เพื่อแสดงการเสียดาย เสียใจ (regret) กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีต โดยที่กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้

อ่านต่อ คลิก >> Conditional Sentences (ประโยคเงื่อนไข)

แชร์เลย