การใช้ Non-finite verb ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล

Non-finite verb (กริยาไม่แท้) Non-finite verb อ่านว่า นอนฺ-ไฟ’ไนทฺ-เวิร์บ Non-finite verb คือ […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ Non-finite verb ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล

Non-finite verb (กริยาไม่แท้)

Non-finite verb อ่านว่า นอนฺ-ไฟ’ไนทฺ-เวิร์บ

Non-finite verb คือ กริยาไม่แท้ เป็นคำกริยาที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ในประโยค แต่เป็นกริยาที่นำมาใช้ทำหน้าที่อื่นๆ เช่น ใช้เป็นคำนาม (Noun) ใช้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) ใช้เป็นกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ในภาษาอังกฤษแบ่ง Non-finite verb หรือ กริยาไม่แท้ ออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้

1. Infinitive คือ คำกริยาที่มี to นำหน้า โดยใช้ในโครงสร้าง to + กริยาไม่ผัน สามารถทำหน้าที่ในประโยคภาษาอังกฤษได้หลายอย่าง เช่น เป็นคำนามโดยทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค หรือเป็นคำนามโดยทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค และสามารถทำหน้าที่เป็นเหมือนคำคุณศัพท์ในประโยค

ตัวอย่างประโยค Non-finite verb (กริยาไม่แท้)

ประโยคที่ใช้ Non-finite verb เป็นประธาน

To get over your ex is always painful.
แปลว่า การลืมแฟนเก่าของคุณเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเสมอ[To get over your ex ทำหน้าที่เหมือนคำนาม และเป็นประธานของประโยค]

ประโยคที่ใช้ Non-finite verb เป็นกรรม

I wish to believe his story.
แปลว่า ฉันอยากจะเชื่อเรื่องของเขานะ[to believe ทำหน้าที่เหมือนคำนาม และเป็นกรรมของ wish]

ประโยคที่ใช้ Non-finite verb เพื่อขยายคำนาม

It’s time to move on.
แปลว่า มันถึงเวลาที่จะต้องก้าวต่อไปแล้ว[to move on ทำหน้าที่เหมือนคำคุณศัพท์ ขยาย time]

2. Gerund คลิกอ่านต่อ >> Infinitive กับ Gerund

3. Participle คลิกอ่านต่อ >> Participles

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 100

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้