Participle คืออะไร ความหมาย มีกี่แบบ ใช้อย่างไร ตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

Participle คือ

รูปของ participle จะเติม ing (คือ present participle) หรือเติม -d / -ed (คือ past participle) ซึ่งโดยปกติหน้าที่ของ participle จะมี 2 อย่าง คือ ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) ขยายคำนาม (noun) โดยการเติม -ing ท้ายคำกริยา หรือทำหน้าที่ participial phrase ก็ได้ เราลองมาดูประเภท และตัวอย่างกัน

1. Present Participle

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– The patrolman stopped the speeding car.
แปลว่า ตำรวจหยุดรถที่วิ่งเร็วเกินอัตรา
– It was a thrilling game and we enjoyed it very much.
แปลว่า มันเป็นเกมที่ตื่นเต้นเร้าใจและพวกเราชอบมันมาก

* สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรสังเกต

participle คือ กริยาเติม ing ในตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน ทำหน้าที่คุณศัพท์ขยายคำนาม อย่างเช่น the speeding car และ a thrilling game

2. Participial phrase with noun object

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– The letter, containing many errors, had to be retyped.
แปลว่า จะหมายนั้นมีข้อผิดพลาดมากมายจะต้องถูกพิมพ์ใหม่

– The shirt, having many holes, had to be mended.
แปลว่า เสื้อตัวนั้นมีรูเยอะ จำเป็นต้องได้รับการปะชุน

* สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรสังเกต

participle คือ กริยาเติม ing ในตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน ทำหน้าที่เป็นวลีที่ใช้กบ noun object อย่างเช่น containing many errors และ having many holes

3. Past Participle

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– The increased demand for the product made the price rise.
แปลว่า ความต้องการผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น

– The wounded animal disappeared into the forest.
แปลว่า สัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บหายเข้าไปในป่า

* สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรสังเกต

participle คือ กริยาเติม ed ในตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์แต่อยู่ในรูปของ passive (ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ)

ศึกษาโครงสร้างรูปประโยค

* The wounded animal คือ The animal was wounded

* The increased demand คือ The demand was increased

4. Past participle phrase of an irregular verb

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– A new play, written by a famous playwright, opened last night at the National Theatre.
แปลว่า บทละครเรื่องใหม่ที่เขียนโดยนักประพันธ์ละครที่มีชื่อเสียง ได้เปิดการแสดงเมื่อคืนที่โรงละครแห่งชาติ

– She looked at him strangely, puzzled by the question he had asked.
แปลว่า หล่อนมองเข้าอย่างประหลาดใจ สงสัยต่อคำถามที่เขาถาม

* สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรสังเกต

participle คือ กริยาเติม ed ในตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน ทำหน้าที่เป็นคำกริยาในรูปของ passive (ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ)

– A new play, written by a famous playright คือ
= A new play which was written by a famous playwright.

คำศัพท์น่ารู้
playwright (เพล’ไรทฺ) n. นักเขียนบทละคร,อาชีพการเขียนบทละคร

5. Perfect Participle

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– Having read the book, I returned it to the library.
แปลว่า หลังจากอ่านหนังสือเล่มนั้นจบ ฉันก็นำไปคืนห้องสมุด

– Having left the house, I felt much better.
แปลว่า หลังออกจากบ้านหลังนั้น ฉันก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลย

* สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรสังเกต

รูปโครงสร้าง perfect participle อย่างเช่น having read และ having left สามารถวิเคราะห์แยกออกมาได้ดังนี้

ศึกษาโครงสร้างรูปประโยค

– Having read the book, I returned it to the library. คือ
After I had read the book, I returned it to the library.

– Having left the house, I felt much better. คือ
After I had left the house, I felt much better.

ดูสรุปและตัวอย่างอีกมากมาย เกี่ยวกับ Participle
 Participles คืออะไร ความหมายการเติม ed / ing

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน