No Image

Preposition คืออะไร คำบุพบทที่ต้องรู้ และใช้บ่อย

Preposition คือ อะไร คำบุพบท ใช้สำหรับเชื่อม แสดงความเกี่ยวข้อง หรือแสดงความสัมพันธ์ของ noun (คำนาม) กับ pronoun (คำสรรพนาม) กับคำอื่นๆ ในประโยค ซึ่ง preposition ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักจะเจอบ่อยๆ เช่น at – ใช้กับสถานที่ เป็นการบอกตำแหน่ง ณ จุดใดจุดหนึ่ง I […]

No Image

คำนามนับได้ พหูพจน์ (plural noun) และการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์

คำนามนับได้พหูพจน์ คือ คำนามที่สามารถนับจำนวนได้ และมีจำนวนมากกว่า 1 ไม่ว่าจะเป็น 1 ชิ้น 1 ตัว 1 คน 1 อัน เป็นต้น โดยในภาษาอังกฤษ จะมีหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนคำศัพท์ที่เป็นคำนามเอกพจน์ และคำนามพหูพจน์ ดังนี้ แกรมม่า กฎการเปลี่ยนรูปคำนามเอกพจน์ เป็นคำนามพหูพจน์ 1. คำนามปกติทั่วไป จะเติม […]

No Image

คำนามนับได้ เอกพจน์ ภาษาอังกฤษ (singular noun) และการใช้ a, an

การระบุบ่งชี้คำนามนับได้เอกพจน์ภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปจะมีการใส่ article หรือคำนำหน้านาม อย่างเช่น a และ an เพื่อบอกว่าคำนามนับได้นั้นมีจำนวนเท่ากับ 1 โดยมีหลักการใช้ดังนี้ การใช้ a นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ ภาษาอังกฤษ ในภาษาอังกฤษ จะใช้ a นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ เช่นa human มนุษย์a hotel โรงแรมa […]

No Image

สรุป คำนาม (nouns) ภาษาอังกฤษ แบบละเอียด ครบ มีอะไรบ้าง

สรุปทุกหัวข้อเกี่ยวกับ คำนาม (nouns) ในแกรมม่า ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คำนาม คือคำที่เอาไว้เรียกสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ หรือจับต้องไมได้ ไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตาม เมื่อสิ่งนั้นมีชื่อเรียก เราก็จะถือว่านั่นคือคำนาม ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ อากาศ ความรัก ผี วิญญาณ สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคำนาม (noun) ในภาษาอังกฤษ 1. คํานามภาษาอังกฤษที่นับได้คำนามบางชนิด […]

คำคมความรักภาษาอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษความรัก

คําคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมแปล คำคมสั้นๆ ซึ้งๆ

คําคมภาษาอังกฤษ คําคมความรักภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย  ติดตาม คำคมภาษาอังกฤษ โดนๆ บนทวิตเตอร์ >> twitter.com/tonamorn คําคมความรัก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย บรรยายความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจ ผ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ความหมายกินใจ ช่วยส่งต่อความรักได้อย่างงดงาม ข้อควรระวัง : เตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ให้ดี เพราะคุณอาจจะต้องเสียน้ำตาให้กับความหมายที่กินใจได้โดยไม่รู้ตัว คําคมความรักภาษาอังกฤษ 1 : Without you, the world […]

ที่อยู่ ภาษาอังกฤษ ตำบล อำเภอ หมู่บ้าน เขียนอย่างไร

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ หมู่ อำเภอ ตำบล ฯลฯ เขียนอย่างไร

การเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษ บทเรียนนี้ จะพูดถึงการเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษมักมีปัญหาในการเขียนที่อยู่ประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนคำว่า ซอย เขต ตำบล อำเภอ หมู่ ฯลฯ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษได้ โดยการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือว่าจะใช้คำทับศัพท์ก็ได้ สำหรับคำจำพวกตรอกซอกซอย แต่ชื่อของถนนหรือพื้นที่ บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องใช้การถอดอักษร จากภาษาไทย ให้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บทเรียน  สระ-อักษรภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ แบบแปลความหมาย […]

สระ อักษร ภาษาอังกฤษ

เทียบเสียงอักษร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สระ พยัญชนะ ประสมคำ สะกด ชื่อ นามสกุล

ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ แบบแน่นๆ ด้วย Alphabets ซึ่ง alphabet (แอล’ ฟาเบท) n. หมายถึง อักษรพยัญชนะ, อักขระ, ระบบตัวอักษร นั่นเองครับ โดยตัวอักษรในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว คือ A = เอ B = บี C = […]

Part of speech มีอะไรบ้าง ตัวอย่าง

Part of speech หน้าที่ของคำ ภาษาอังกฤษ ส่วนประกอบของประโยค อ่าน เขียน

Part of speech ส่วนของคำ หน้าที่ของคำต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในประโยค เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ เวลาเปิดพจนานุกรม (dictionary) เพื่อค้นหาความหมายของคำศัพท์ ควรต้องดูหน้าที่ของคำ (part of speech) ด้วย ว่าคำศัพท์นั้นทำหน้าที่ หรือมี part of speech เป็นอะไรได้บ้าง เพื่อจะได้นำมาประกอบประโยค สร้างประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องครับ เพราะหลายๆ คำในภาษาอังกฤษ […]