สรุป 12 tense เข้าใจง่าย จำง่าย พร้อมตัวอย่างประโยค

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

Part of speech หน้าที่ของคำ ภาษาอังกฤษ ส่วนประกอบของประโยค อ่าน เขียน

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

Thank you กับ Thanks ต่างกันอย่างไร วิธีสังเกต โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

การใช้ Pronoun คำสรรพนามภาษาอังกฤษ มีกี่แบบ ใช้อย่างไร ตารางสรุป ตัวอย่าง

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

การใช้ in on at กับสถานที่ บอกตำแหน่ง ที่อยู่ ใช้อย่างไร วิธีการใช้ ข้อควรระวัง

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

Nouns คำนาม ภาษาอังกฤษ ประเภทต่างๆ วิธีการใช้ นับได้ นับไม่ได้ เอกพจน์ พหูพจน์

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

การใช้ Nouns คำนามคืออะไร มีกี่แบบ กี่ประเภท การเปลี่ยนรูป เอกพจน์ พหูพจน์

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

Participles คืออะไร การเติม ed และ ing ต่างกันอย่างไร แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

Active Voice กับ Passive Voice คืออะไร ใช้อย่างไร ประธานทำ ถูกกระทำ

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

แบบฝึกหัด การใช้ this that these those พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

แบบฝึกหัด การใช้ a few และ a little พร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษ

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

sick กับ ill ต่างกันอย่างไร ดูการใช้ ความหมาย ตัวอย่างประโยค

By |Categories: Grammar (ไวยากรณ์)|

Go to Top