โครงสร้าง passive voice ทั้ง 12 tense พร้อมตัวอย่าง

โครงสร้างประโยคของ passive voice ทั้ง 12 tenses พร้อมตัวอย่าง ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับ Tense ในภาษาอังกฤษก่อน […]

โครงสร้างประโยคของ passive voice ทั้ง 12 tenses พร้อมตัวอย่าง

ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับ Tense ในภาษาอังกฤษก่อน ใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่อง Tense ดีพอ ก่อนอ่านบทนี้ กรุณาคลิกอ่าน > Tense

โครงสร้างหลักของ Passive voice คือ Subject + Verb to be + Verb 3 ซึ่งมีความแตกต่างของแต่ละ tense อิงตามโครงสร้าง tense แบบ active voice โดยสามารถทำประโยค passive voice ได้ง่ายๆ เพียงแค่นำ V. to be ไว้หน้ากริยา แล้วทำกริยานั้นให้กลายเป็นช่องที่ 3 ดูได้จากโครงสร้าง และตัวอย่างประโยค passive voice ทั้ง 12 tenses ต่อไปนี้

Passive voice ใน Tense ตระกูล Present (ปัจจุบัน)

present simple tense
โครงสร้าง Subject + is, am, are + Verb 3
ตัวอย่าง The lessons are taught (by Lisa) today.

present continuous tense
โครงสร้าง Subject + is, am, are + being + Verb 3
ตัวอย่าง The car is being fixed (by Peter) right now.

present perfect tense
โครงสร้าง Subject + have, has + been + Verb 3
ตัวอย่าง It has been sent.

present perfect continuous tense
โครงสร้าง Subject + have, has + been + being + Verb 3
ตัวอย่าง They have been being interviewed since 9 a.m.

Passive voice ใน Tense ตระกูล Past (อดีต)

past simple tense
โครงสร้าง Subject + was, were + Verb 3
ตัวอย่าง They were informed.

past continuous tense
โครงสร้าง Subject + was, were + being + Verb 3
ตัวอย่าง They were being warned.

past perfect tense
โครงสร้าง Subject + had + been + Verb 3
ตัวอย่าง He had been hit before he became disable.

past perfect continuous tense
โครงสร้าง Subject + had + been + being + Verb 3
ตัวอย่าง It had been being built for three years.

Passive voice ใน Tense ตระกูล Future (อนาคต)

future simple tense
โครงสร้าง Subject + will + be + Verb 3
ตัวอย่าง You will be loved forever.

future continuous tense
โครงสร้าง Subject + will + be + being + Verb 3
ตัวอย่าง It will be being made when you come tomorrow.

future perfect tense
โครงสร้าง Subject + will + have + been + Verb 3
ตัวอย่าง It will have been read by tomorrow.

future perfect continuous tense
โครงสร้าง Subject + will + have + been + being + Verb 3
ตัวอย่าง The stories will have been being told for 20 minutes when you arrive.

อ่านเพิ่มเติมแบบละเอียด พร้อมตัวอย่างประโยค
คลิก >> Active Voice กับ Passive Voice

แชร์เลย