หลักการใช้ Past perfect continuous tense โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Past perfect continuous tense โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Subject + had […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/หลักการใช้ Past perfect continuous tense โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Past perfect continuous tense

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Subject + had been + Verb-ing

Past perfect continuous tense ใช้สำหรับ

1. เหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ระยะเวลาหนึ่งก่อนอดีต

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

He had been working at that company for 5 months before it was bankrupted.
แปลว่า เขาทำงานอยู่ที่บริษัทนั้นเป็นระยะเวลา 5 เดือนก่อนที่มันจะล้มละลาย

2. เหตุผลของเหตุการณ์ในอดีต

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

It had been raining before I woke up yesterday.
แปลว่า เมื่อวานมีฝนตกก่อนที่ฉันจะตื่น

อ่าน Tense เรื่องนี้ต่อ (มีคลิป vdo สอน) คลิก >> Past perfect continuous tense

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้