หลักการใช้ Past perfect tense โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Past perfect tense โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Subject + had + […]

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Past perfect tense

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Subject + had + Verb 3

Past perfect tense ใช้สำหรับ การกระทำที่เกิดขึ้นก่อน past tense

1. Completed action before past tense

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I had never been to Japan before my honeymoon last year.
แปลว่า ฉันไม่เคยไปญี่ปุ่นเลย ก่อนไปฮันนีมูนเมื่อปีที่แล้ว

2. Duration before past tense

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She had had a terrible headache for 3 months before she came to this hospital.
แปลว่า หล่อนมีอาการปวดหัวรุนแรงเป็นระยะเวลา 3 เดือนแล้ว ก่อนที่หล่อนจะมาที่โรงพยาบาลนี้ (ในอดีต)

3. Unspecific time before past tense

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

He had gone home when I arrived at the party last night.
แปลว่า เขากลับไปก่อนที่ฉันจะถึงงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้

อ่าน Tense เรื่องนี้ต่อ (มีคลิป vdo สอน) คลิก >> Past perfect tense

แชร์เลย