Personal Pronoun สรรพนาม บุรุษที่ 1, 2, 3

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Personal pronoun (บุรุษสรรพนาม) สรรพนามบุรุษที่ 1 (First person) คือ […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/Personal Pronoun สรรพนาม บุรุษที่ 1, 2, 3

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Personal pronoun (บุรุษสรรพนาม)

สรรพนามบุรุษที่ 1 (First person)

คือ สรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้พูด การใช้สรรพนามในภาษาอังกฤษแตกต่างจากภาษาไทย ที่ใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 หลากหลายขึ้นอยู่กับระดับของภาษา และสถานะของผู้พูด เช่น ข้าพเจ้า ผม ฉัน ดิฉัน หนู 1 หรืออาจเรียกชื่อตัวเองเป็นคำสรรพนามบุรุษที่ 1 แต่ในภาษาอังกฤษมีสรรพนามบุรุษที่ 1 เพียง 2 คำเท่านั้น คือ I แปลว่า ฉัน และ We แปลว่า พวกเรา สำหรับเป็นประธานของประโยค แต่เมื่ออยู่ในรูปของกรรม I จะเปลี่ยนเป็น me และ we จะเปลี่ยนเป็น us

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

บุรุษสรรพนามที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธาน

I visit my aunt every month.
แปลว่า ฉันไปหาป้าของฉันทุกเดือน

We have to go now.
แปลว่า พวกเราต้องไปเดี๋ยวนี้

บุรุษสรรพนามที่ 1 ทำหน้าที่เป็นกรรม

Mario saw me.
แปลว่า มาริโอ้เห็นฉัน

Mario is going to meet us next month.
แปลว่า มาริโอ้จะมาพบพวกเราเดือนหน้า

สรรพนามบุรุษที่ 2 (Second person)

คือ สรรพนามที่ใช้แทนคู่สนทนา หรือคนที่เราพูดด้วย ซึ่งในภาษาอังกฤษมีเพียงคำเดียวคือคำว่า you แปลว่า คุณ ซึ่งเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งประธานในประโยคและเป็นกรรมในประโยค

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

บุรุษสรรพนามที่ 2 ทำหน้าที่เป็นประธาน

You are my best friend.
แปลว่า คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

บุรุษสรรพนามที่ 2 ทำหน้าที่เป็นกรรม

Mario likes you.
แปลว่า มาริโอ้ชอบคุณ

สรรพนามบุรุษที่ 3 (Third person)

คือ สรรพนามที่ใช้แทนบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นคนที่เรากล่าวถึง ในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 4 คำ คือ he แปลว่า เขาผู้ชาย, she แปลว่าเขาผู้หญิง, it แปลว่า มัน, they แปลว่า พวกเขา หรือ พวกมัน

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

บุรุษสรรพนามที่ 3 ทำหน้าที่เป็นประธาน

She loves playing basketball.
แปลว่า หล่อนรักการเล่นบาสเก็ตบอล

They love playing basketball.
แปลว่า พวกเขารักการเล่นบาสเก็ตบอล

สำหรับประธานบุรุษที่สามเอกพจน์ คำกริยาจะต้องเติม s หรือ es สำหรับโครงสร้างประโยคแบบ present simple tense อ่านเพิ่มเติมที่บทเรียน >> การเติม s es

บุรุษสรรพนามที่ 3 ทำหน้าที่เป็นกรรม

I told him the truth
แปลว่า ฉันบอกความจริงกับเขา

Can you tell them to be quiet?
แปลว่า คุณช่วยบอกให้เขาเงียบๆ หน่อยได้ไหม

แชร์เลย