สรุปหลักการใช้ Present simple tense โครงสร้าง และตัวอย่างประโยค

Present simple tense โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Subject (ประธาน) + Verb (กริยา) ตัวอย่างการใช้ […]

Present simple tense
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Subject (ประธาน) + Verb (กริยา)

ตัวอย่างการใช้ Present simple tense เช่น

มาร์คมีอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่ แต่ตอนนี้เขากำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ เราสามารถบอกว่า

He is not driving a taxi.
= เขาไม่ได้กำลังขับรถแท็กซี่
(ประโยคนี้ใช้ Continuous เพื่อบอกสิ่งที่กำลังทำ หรือไม่ได้กำลังทำ ณ ขณะนั้น)

แต่เราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ Present Simple Tense ว่า

He drives a taxi.
= เขาขับแท็กซี่ (ขับแท็กซี่เป็นประจำ อาชีพของเขาคือขับรถแท็กซี่)

สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรรู้

ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์ (he, she, it) เมื่อใช้ใน Present simple คำกริยาจะต้องผันตามประธาน โดยการเติม s หรือ es เช่น

– I drive แต่ He drives
– I do แต่ She does
– I work แต่ It works

คลิกอ่าน >> การเติม s, es

หลักการใช้ Present simple tense โดยทั่วไป

** ใช้ Present simple เพื่อพูดถึงสิ่งต่างๆ ทั่วไป เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา หรือเป็นประจำ ซ้ำๆ หรือเป็นสิ่งที่เป็นความจริง โดยไม่เน้นคำนึงว่ากำลังเกิดขึ้น ณ ขณะนั้นหรือไม่ เช่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– The earth goes round the sun.
แปลว่า โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์

** ใช้ Present simple เพื่อบอกว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างบ่อยเพียงใด

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I get up at 7 o’clock every morning.
แปลว่า ฉันตื่นนอนเจ็ดโมงทุกเช้า (ไม่ใช้ I am getting…)

อ่านเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม:

Tense ในตระกูล Present (ปัจจุบัน)

 present simple tense
 present continuous tense
 present perfect tense
 present perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Past (อดีต)

 past simple tense
 past continuous tense
 past perfect tense
 past perfect continuous tense

Tense ในตระกูล Future (อนาคต)

 future simple tense
 future continuous tense
 future perfect tense
 future perfect continuous tense

แชร์เลย