หลักการใช้ Present perfect continuous tense โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

Present perfect continuous tense โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Subject + have / has […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/หลักการใช้ Present perfect continuous tense โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

Present perfect continuous tense

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Subject + have / has + been + Verb-ing

Present perfect continuous tense ใช้สำหรับ

1. การกระทำที่กินเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He has been teaching Japanese for ten minutes.
แปลว่า เขาสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมาเป็นระยะเวลา 10 นาทีแล้ว

2. การกระทำที่ดำเนินมาแล้ว เพิ่งจะเสร็จสิ้น

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

It has been raining.
แปลว่า ฝนตกเสร็จแล้ว

ในเหตุการณ์นี้เราใช้ Present perfect continuous tense เพื่อบอกว่าก่อนหน้านี้ฝนตกเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ที่พูดตอนนั้นเพิ่งจะเสร็จสิ้นไป เพราะว่าพื้นยังเปียกอยู่ในปัจจุบัน

อ่าน Tense เรื่องนี้ต่อ (มีคลิป vdo สอน) คลิก >> Present perfect continuous tense

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้