หลักการใช้ Present perfect tense โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค

Present perfect tense โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ Subject + have / has + […]

Present perfect tense

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
Subject + have / has + Verb 3

Present perfect tense ใช้สำหรับ

1. การกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต แต่มีความเกี่ยวโยงกับปัจจุบัน

พูดถึงการกระทำบางอย่างที่เกิดขึ้น แต่ผลของมันยังส่งมาจนถึง ณ ตอนนั้นที่พูด

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

She has lost her purse.
แปลว่า หล่อนทำกระเป๋าสตางค์ของหล่อนหาย

เหตุการณ์นี้คือผู้หญิงคนนั้นได้ทำกระเป๋าของหล่อนหายไปแล้ว และในขณะนี้ก็ยังคงหายอยู่ ยังหาไม่พบ

2. ใช้กับคำกริยาประเภท non-continuous verbs ที่กินเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ในการใช้ Present perfect tense กับเหตุการณ์รูปแบบนี้ มักจะมีระยะเวลาที่ดำเนินการกระทำนั้นๆ อยู่ในรูปประโยคด้วย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She has had a headache for three days.
แปลว่า หล่อนปวดหัวมาเป็นระยะเวลา 3 วันแล้ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ 3 วันที่แล้ว มาจนถึงวันนี้เป็นวันที่ 3 ก็ยังไม่เสร็จสิ้น และยังคงดำเนินต่อไป แต่เนื่องจากกริยาที่จะใช้ให้ความหมายในประโยคนี้ไม่สามารถเติม ing ได้ จึงต้องใช้ Present perfect tense

อ่าน Tense เรื่องนี้ต่อ (มีคลิป vdo สอน) คลิก >> Present perfect tense

แชร์เลย