การใช้ Present tense เพื่อพูดถึงอนาคต (future)

เรียนเรื่อง present tense สำหรับอนาคต เรียนภาษาอังกฤษ เรื่องการใช้ present tense สำหรับอนาคต (future) […]

การใช้ Present Tense พูดถึงอนาคต

เรียนเรื่อง present tense สำหรับอนาคต

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่องการใช้ present tense สำหรับอนาคต (future)

บทเรียนภาษาอังกฤษหน้านี้ ประกอบด้วย
1. เรียนการใช้ present continuous สำหรับอนาคต (future)
2. เรียนการใช้ present simple สำหรับอนาคต (future)

* ผู้เรียนสามารถใช้ present continuous สำหรับอนาคต (future) เพื่อที่จะบอกว่าเราได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว หรือวางแผนไว้แล้วว่าจะทำอะไร

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ภาษาอังกฤษถาม: What are you doing on Monday evening?
แปลว่า: คุณจะทำอะไรตอนเย็นวันจันทร์ (ที่จะมาถึง)

ภาษาอังกฤษตอบ: I’m going to the cinema.
แปลว่า: ฉันจะไปดูหนัง (ให้คิดภาพเลยว่า เย็นวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้ ฉันจะกำลังไปโรงภาพยนตร์แน่นอน)

ภาษาอังกฤษถาม: What time is Tony arriving tomorrow?
แปลว่า: พรุ่งนี้โทนี่จะมาถึงกี่โมง (นึกภาพตอนที่กำลังมาถึง)

ภาษาอังกฤษตอบ: At 9 o’clock. I’m meeting him at the airport.
แปลว่า: ตอน 9 โมง ฉันจะเจอเขาที่สนามบิน (ให้เห็นภาพว่า พรุ่งนี้ 9 โมง ฉันกับโทนี่กำลังเจอกันที่สนามบิน)

** ข้อสังเกต เราจะไม่ใช้ will สำหรับเรื่องที่วางแผนไว้แล้วว่าจะทำ
เรียนเพิ่มโดยคลิกอ่านบทเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง การใช้ will และ going to

* ผู้เรียนสามารถใช้ present simple สำหรับอนาคต (future) เมื่อพูดถึงตารางเวลา กำหนดเวลาต่างๆ ในภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

ภาษาอังกฤษ: What time does the film begin?
แปลว่า: ภาพยนตร์เริ่มฉายกี่โมง (กำหนดเวลาไว้ว่าจะฉายตอนกี่โมง)

ภาษาอังกฤษ: The film starts at 9.20
แปลว่า: ภาพยนตร์เริ่มฉายตอนสามทุ่มยี่สิบนาที (กำหนดตารางฉายไว้)

ลองเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ present continuous และ present simple สำหรับอนาคต (future)

What time are you leaving tomorrow?
:: พูดถึงสิ่งที่คนเตรียมการจะทำ จึงใช้ present continuous สำหรับอนาคต (future)

What time does the train leave tomorrow?
:: พูดถึงกำหนดการ ตารางเวลา จึงใช้ present simple สำหรับอนาคต (future)

แชร์เลย