การใช้ so และ such ใช้อย่างไร คำไหน ประโยคภาษาอังกฤษ วิธีการใช้ ตัวอย่าง

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

การใช้ so กับ such: so และ such ในภาษาอังกฤษเป็นคำที่เน้นความหมายของ adjective หรือ adverb ให้ดูหนักแน่นมากยิ่งขึ้น มีวิธีการใช้อย่างไร มาเรียนรู้กันครับ

การใช้ so ในภาษาอังกฤษ

โครงสร้าง so + adjective/adverb เช่น
– so nice
– so quick
– so quickly
– so stupid

คลิกอ่านบทเรียนเกี่ยวกับ
 adjective
 adverb

การใช้ such ในภาษาอังกฤษ
โครงสร้าง such + noun เช่น
– such a story
– such people

อ่านบทเรียนเกี่ยวกับ
 noun

หรือโครงสร้าง such + adjective + noun เช่น
– such a stupid story
– such nice people

* ข้อควรระวัง เราวาง such หน้า a
ไม่พูดว่า a such

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ so และ such เพื่อเน้นความหมาย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ so

– I like Lukkade and Cris. They are so nice.
– The book was so good that I couldn’t put it down.

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ such

– I like Lukkade and Cris. They are such nice people.
– It was such a good book that I couldn’t put it down.

กรณีที่ใช้ so และ such เพื่อให้ความหมายประมาณว่า “มาก(แบบนี้)”

– I got up at 5 o’clock. I don’t usually get up so early.
= ฉันตื่นตี 5 ปกติฉันไม่ตื่นเช้ามากแบบนี้

– The house was so untidy. I’ve never seen such a mess.
= บ้านนั้นรกมาก ฉันไม่เคยเห็นอะไรรกรุงรังมากแบบนี้

 แบบฝึกหัดการใช้ so และ such

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn