การใช้ when ตั้งคำถาม และเป็นคำเชื่อม

การใช้ when ตั้งคำถาม และเป็นคำเชื่อมในภาษาอังกฤษ การใช้ when ในประโยคคำถาม แปลว่า เมื่อไหร่ เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค […]

การใช้ when ตั้งคำถาม และเป็นคำเชื่อมในภาษาอังกฤษ

การใช้ when ในประโยคคำถาม แปลว่า เมื่อไหร่

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

When are you going on holiday?
แปลว่า คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่

When will you know the result of the exam?
แปลว่า คุณจะรู้ผลสอบเมื่อไหร่

การใช้ when เป็นคำเชื่อม แปลว่า เมื่อ / ตอนที่

ตัวอย่างการใช้ When เป็น conjunction (คําสันธาน / คำเชื่อม)

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ when พูดถึง ปัจจุบัน

When you start the engine, there’s a strange noise.
แปลว่า เมื่อคุณเปิดเครื่อง มันจะมีเสียงแปลกๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ when พูดถึง อดีต

When I was young, there were no houses here.
แปลว่า ตอนที่ฉันเป็น ที่นี่ไม่มีบ้านเลย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ when พูดถึง อนาคต

When you start the engine, there’s a strange noise.

ตัวอย่างการใช้ When สำหรับประโยค indirect questions

He asked me when I would be ready to start the job.
แปลว่า เขาถามฉันว่าฉันพร้อมเริ่มงานได้เมื่อไหร่

คลิกอ่าน >> การใช้ when / if

แชร์เลย