ใช้ I หรือ me ถึงจะถูก ต้องใช้อะไรกันแน่!

ใช้ I หรือ me เนื่องจากภาษามีการเปลี่ยงแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนภาษาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผู้เรียนภาษาอังกฤษ ควรเรียนรู้และใช้ภาษานั้นๆ อิงตามหลักมาตรฐานของภาษานั้นๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน […]

ใช้ I หรือ me

เนื่องจากภาษามีการเปลี่ยงแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนภาษาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผู้เรียนภาษาอังกฤษ ควรเรียนรู้และใช้ภาษานั้นๆ อิงตามหลักมาตรฐานของภาษานั้นๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (โดยมีการใช้แบบทางการ และไม่ทางการ)

กรณีนี้มีการถกเถียงกันมาก ว่าเมื่อกล่าวถึง “ฉัน” โดยที่ไม่ได้ขึ้นต้นประโยคเป็นประธาน จะใช้อะไรกันแน่ ดังนั้นหลักที่เราควรจะยึดถือ คือมาตรฐานสากลที่เป็นปัจจุบัน โดยอาจยึดตามพจนานุกรม หรือประกาศการใช้ของภาษานั้นๆ ที่ปรับปรุงเป็นฉบับล่าสุด โดยกรณีนี้ ผมยกมาให้อ่านกันครับ

We use I and me to refer to the speaker or writer. I is the subject form and me is the object form:
= เราใช้ I และ me เพื่อเอ่ยถึงผู้พูด หรือผู้เขียน โดยใช้ I ในรูปของประธาน และ me ในรูปของ กรรม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I can’t come on Friday. I’m working.

I am writing to apply for the position of …

Helen asked me to get some milk.

It’s me. Can you open the door? I haven’t got my key.
(It is I. is not often used. It is very formal.)
(มักจะไม่ใช้ It is I)

Spoken English:
ในภาษาพูด

We sometimes hear me used as a subject in informal speaking after another subject + and:
= บางครั้งเราอาจได้ยินคำว่า me ใช้ในรูปของประธาน ในการพูดแบบไม่เป็นทางการ โดยตามหลังประธานตัวอื่น แล้วต่อด้วย and เช่น

My friends and me went on holiday to a little town on the south coast.
หรือ Me and my friends went on holiday …

แต่ทว่า
My friends and I went … is considered to be more correct.
= My friends and I went … เป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่า

We sometimes use us to refer to me in informal speaking:
บางครั้งเราก็ใช้ us แทน me ในการพูดแบบไม่เป็นทางการ

Pass us an orange, will you?

อ้างอิงจากพจนานุกรม cambridge สหราชอาณาจักร
14 กรกฎาคม 2559

คลิกอ่านต่อ  การใช้คำสรรพนาม

แชร์เลย