แคปชั่นภาษาอังกฤษ คำคม สร้างแรงบันดาลใจ ชีวิต

แคปชั่นภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

  • คำคมภาษาอังกฤษ สั้นๆ สำหรับสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ข้อคิดดีๆ ความหมายดีๆ

I don’t want a perfect life. I want a happy life.
ฉันไม่ได้ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ฉันต้องการชีวิตที่มีความสุข

Enjoy your own life without comparing it with that of another.
มีความสุขกับชีวิตของคุณเอง โดยไม่เปรียบกับคนอื่น

You only live once, But if you do it right, once is enough.
คุณมีชีวิตเพียงแค่หนึ่งครั้ง แต่ถ้าทำมันได้อย่างถูกต้อง ครั้งเดียวก็เพียงพอ

We don’t grow when things are easy. We grow when we face challenges.
เราจะไม่รู้จักโตหากสิ่งที่พบเจอมีแต่เรื่องง่ายๆ เราจะโตเมื่อเราเผชิญหน้ากับความท้าทาย

Every story has an end but in life every end is a new beginning.
ทุกเรื่องราวมีตอนจบ แต่สำหรับชีวิตแล้ว ทุกตอนจบคือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

You can’t start the next chapter of your life, if you keep re-reading the last one.
คุณไม่สามารถนำชีวิตไปสู่บทต่อไปได้ หากยังคงอ่านบทเดิมซ้ำไปซ้ำมา

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
ชีวิตเปรียบเสมือนการขี่จักรยาน การที่จะรักษาสมดุลได้นั้น ต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อไป

What comes easy won’t last. What lasts won’t come easy.
อะไรที่ได้มาง่ายจะไม่คงอยู่ถาวร สิ่งที่คงอยู่ถาวรจะไม่ได้มาโดยง่าย

I don’t care what you think about me. I don’t think about you at all.
ฉันไม่สนใจสิ่งที่คุณคิดกับฉัน เพราะฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับคุณเลย

Be yourself no matter whatever they say.
จงเป็นตัวของตัวเอง ไม่ว่าพวกเขาจะพูดว่าอย่างไร

Be yourself. An original is always worth more than a copy.
จงเป็นตัวของตัวเอง ของแท้มีคุณค่ามากกว่าของเลียนแบบเสมอ

Thinking too much can only cause problems.
การคิดมากจนเกินไปมีแต่จะสร้างปัญหา

Don’t let someone change who you are, to become what they need.
อย่าปล่อยให้ใครมาเปลี่ยนความเป็นตัวคุณ ให้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ

Running away from your problems is a race you will never win.
การที่คุณวิ่งหนีปัญหา คือการแข่งขันที่คุณจะไม่มีวันชนะ

Life is not about waiting for the storm to pass. It is about learning to dance in the rain.
ชีวิตไม่ใช่การรอให้พายุอยู่ผ่านพ้นไป แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเต้นได้ในสายฝนต่างหาก

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันอันงดงามของตนเองเท่านั้น

My pain may be the reason for somebody is laugh. But my laugh must never be the reason for somebody is pain.
– Charlie Chaplin
ความเจ็บปวดของผมอาจทำให้ใครบางคนหัวเราะ แต่เสียงหัวเราะของผมจะต้องไม่ทำให้ใครเจ็บปวด

คำคมภาษาอังกฤษ โดย ชาลี แชปลิน

แชร์เลย