การถามอายุ ภาษาอังกฤษ การบอกอายุ พร้อมคำอ่าน คำแปล

การถามอายุ ภาษาอังกฤษ จะใช่ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น การถามข้อมูลเพื่อกรอกประวัติต่างๆ ถ้าหากเป็นบุคคลที่ไม่สนิทกัน ไม่ควรถามเรื่องอายุ เพราะถือว่าเป็นการไม่สุภาพ โดยเฉพาะกับผู้หญิง บางคนถือเป็นเรื่องหยาบคาย […]

การถามอายุ ภาษาอังกฤษ จะใช่ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น การถามข้อมูลเพื่อกรอกประวัติต่างๆ ถ้าหากเป็นบุคคลที่ไม่สนิทกัน ไม่ควรถามเรื่องอายุ เพราะถือว่าเป็นการไม่สุภาพ โดยเฉพาะกับผู้หญิง บางคนถือเป็นเรื่องหยาบคาย อต่ทั้งนี้ก็จำเป็นที่จะต้องรู้คำศัพท์ สำนวน ประโยคสำหรับถามอายุภาษาอังกฤษ ดังนี้

ในการถามอายุภาษาอังกฤษ จะขึ้นต้นด้วยคำแสดงคำถามว่า

How old อ่านว่า ฮาว โอลฺ
แล้วตามด้วย Verb to be + บุคคลที่เราต้องการทราบอายุ

อ่านการใช้แบบละเอียด คลิก >> การใช้ verb to be

How old are you?
อ่านว่า ฮาว โอลฺ อาร์ ยู
แปลว่า คุณอายุเท่าไร

How old is your father?
อ่านว่า ฮาว โอลฺ อีสฺ ยัวรฺ ฟาเทอะ
แปลว่า พ่อของคุณอายุเท่าไร

How old is Peter?
อ่านว่า ฮาว โอลฺ อีสฺ พีเทอะ
แปลว่า ปีเตอร์อายุเท่าไร

How old is he?
อ่านว่า ฮาว โอลฺ อีสฺ ฮี
แปลว่า เขาอายุเท่าไร

How old is his daughter?
อ่านว่า ฮาว โอลฺ อีสฺ ฮีสฺ ดอเทอะ
แปลว่า น้องสาวของเขาอายุเท่าไร

การตอบอายุ เป็นภาษาอังกฤษ

โครงสร้างประโยคสำหรับการตอบ
ประธาน + verb to be + อายุ เช่น

I am seventeen.
อ่านว่า ไอ แอม เซเว่น ทีน
แปลว่า ฉันอายุสิบเจ็ด

I am seventeen years old.
อ่านว่า ไอ แอม เซเว่น ทีน เยียรสฺ โอลฺ
แปลว่า ฉันอายุสิบเจ็ดปี

I am in my early twenties.
อ่านว่า ไอ แอม อิน มาย เออริ ทเวนทิ-ซฺ
แปลว่า ฉันอายุยี่สิบต้นๆ

She is in her late thirties.
อ่านว่า ชี อิสฺ อิน เฮอ เลทฺ เธอทิ-ซฺ
แปลว่า หล่อนอายุสามสิบปลายๆ

หรือบอกปีเกิด โดยใช้โครงสร้าง
ประธาน + was/were born + in + ปี คศ. ที่เกิด เช่น

I was born in 1990.
อ่านว่า ไอ วอสฺ บอร์น อิน ไนนฺทีน-ไนนฺทิ
แปลว่า ฉันเกิดในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ

They were born in 1990.
อ่านว่า เด เวอร์ บอร์น อิน ไนนฺทีน-ไนนฺทิ
แปลว่า พวกเขาเกิดในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ

การเขียนสะกดตัวเลขภาษาอังกฤษ พร้อมฟังการออกเสียงโดยเจ้าของภาษา คลิก >> เลขภาษาอังกฤษ

แชร์เลย