การใช้ Verb to be ใช้ตอนไหน รูปเต็ม รูปย่อ การทำประโยคคำถาม ปฏิเสธ

Verb to be มีรายละเอียดการใช้มากมาย แต่ก่อนที่จะลงลึก ขออธิบายคร่าวๆ ให้มองภาพรวมของ Verb to be […]

Home/ภาษาอังกฤษ/Grammar (ไวยากรณ์)/การใช้ Verb to be ใช้ตอนไหน รูปเต็ม รูปย่อ การทำประโยคคำถาม ปฏิเสธ

Verb to be มีรายละเอียดการใช้มากมาย แต่ก่อนที่จะลงลึก ขออธิบายคร่าวๆ ให้มองภาพรวมของ Verb to be ออกก่อนนะครับ ซึ่ง Verb to be = กริยาที่แปลว่า เป็น, อยู่, คือ ประกอบด้วย is, am, are (ใช้กับปัจจุบัน) / was, were (ใช้กับอดีต) / been (มักใช้ใน Perfect Tense) แล้วก็ยังมี being และ be อีกด้วย แต่ก่อนอื่นมาเรียนรู้การใช้ V. to be เบื้องต้นกันก่อนครับ

Verb to be ใช้ตอนไหน

ขอพูดถึงการใช้โดยส่วนใหญ่ ที่ใช้บ่อยๆ ก่อนนะครับ จะได้ไม่ตกใจและ งง ตั้งแต่เริ่ม (รายละเอียดอื่นๆ อ่านได้ที่หน้าสารบัญ คลิก >> เรียนภาษาอังกฤษ)

ในภาษาอังกฤษ มักใช้ V. to be กับประโยคต่อไปนี้

*มีคำนาม เช่น
I am a student.
We are students.
He is a teacher.
They are teachers.
เรียนเพิ่มคลิก >> คำนาม

*มีคำคุณศัพท์ เช่น
I am hungry.
We are hungry.
He is hungry.
เรียนเพิ่มคลิก >> คำคุณศัพท์

*กำลัง(อยู่ในช่วง)กระทำ หรือ Continuous Tense เช่น
I am sitting.
We are sitting.
He is sitting.
เรียนเพิ่มคลิก >> Tense

*ประธานถูกกระทำ หรือ Passive Voice เช่น
He was hit by the ball.
เรียนเพิ่มคลิก >> Passive Voice

วิธีการใช้ Verb to be กับสรรพนามบุรุษต่างๆ มีดังนี้

สรรพนามบุรุษที่ 1 [ผู้พูด]
เอกพจน์ = I am
พหูพจน์ = We are

เขียนเป็นรูปย่อได้ดังนี้
I’m
We’re

สรรพนามบุรุษที่ 2 [ผู้ฟัง]
เอกพจน์ = You are (คุณ)
พหูพจน์ = You are (พวกคุณ)

เขียนเป็นรูปย่อได้ดังนี้
You’re

สรรพนามบุรุษที่ 3 [ผู้ที่เรากล่าวถึง]
เอกพจน์ = He is
เอกพจน์ = She is
เอกพจน์ = It is
พหูพจน์ = They are

เขียนเป็นรูปย่อได้ดังนี้
He’s
She’s
It’s
They’re

Verb to be เมื่อเป็นอดีต

จะใช้ was, were โดยเปลี่ยน is, am เป็น was และเปลี่ยน are เป็น were ดังนี้

* เปลี่ยน is เป็น was
He is เป็น He was
She is เป็น She was
It is เป็น It was

* เปลี่ยน am เป็น was
I am เป็น I was

* เปลี่ยน are เป็น were
You are เป็น You were
We are เป็น We were
They are เป็น They were

คลิกอ่านเพิ่ม >> Tense ในภาษาอังกฤษ เพื่อบอกเวลา อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต และอารมณ์ความรู้สึก

การสร้างประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้กริยา be (Verb to be)

มีวิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษดังนี้

ประโยคบอกเล่าภาษาอังกฤษ
He is here.
= เขาอยู่ที่นี่

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ
Is he here?
= เขาอยู่ที่นี่ไหม

ประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ
He is not here
= เขาไม่อยู่ที่นี่

หลักไวยากรณ์ การสร้างประโยคคำถามและปฏิเสธ ด้วย Verb to be

1. ประโยคที่มี Verb to be อยู่แล้ว เปลี่ยนเป็นประโยคคำถามโดยนำ Verb to be มาไว้หน้าประโยคได้เลย เช่น
He is happy.
เปลี่ยนเป็นคำถาม = Is he happy?

He was sick.
เปลี่ยนเป็นคำถาม = Was he sick?

2. ประโยคที่มี Verb to be อยู่แล้ว เปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธโดยเติม not หลัง Verb to be ได้เลย เช่น
He is happy.
เปลี่ยนเป็นปฏิเสธ = He is not happy.
การเขียนรูปย่อ คือ He isn’t happy.

He was sick.
เปลี่ยนเป็นปฏิเสธ = He was not sick.
การเขียนรูปย่อ คือ He wasn’t sick.

หมายเหตุ ในกรณีที่ประโยคนั้น เป็น Perfect Tense ให้ใช้ Verb to have ขึ้นต้นประโยคคำถาม (ไม่ใช้ Been ขึ้นต้นประโยค) เช่น
He has been sick.
เปลี่ยนเป็นคำถาม = Has he been sick?
เปลี่ยนเป็นปฏิเสธ = He has not been sick. (ย่อเป็น He hasn’t been sick.)

สำหรับการใช้แบบละเอียด และวิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษแบบต่างๆ จะอธิบายในบทต่อไป และสามารถดูได้ที่หน้าสารบัญ >> เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี

เรื่องที่ควรอ่านต่อ คลิก >> การใช้ Verb to do

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 726

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้