คำศัพท์ การเดินทาง คมนาคม ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การเดินทาง คำอ่าน คำแปล Transportation bus (บัส) รถโดยสารประจำทาง taxi (แทกซี) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การเดินทาง คำอ่าน คำแปล
Transportation

bus (บัส) รถโดยสารประจำทาง

taxi (แทกซี) รถแท็กซี่

motocycle taxi (มอเทอไซเคิล-แทกซี) มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

passenger van (แพสเซนเจอรฺ-แวน) รถตู้โดยสาร, รถตู้รับจ้าง

skytrain (สกายเทรน) รถไฟฟ้า

tube (ทูบ) รถไฟฟ้าใต้ดิน [คำศัพท์แบบ British English] underground (อันเดอกราวนฺ) รถไฟฟ้าใต้ดิน [คำศัพท์แบบ British English]

subway (ซับเวยฺ) รถไฟฟ้าใต้ดิน [คำศัพท์แบบ American English]

express boat (เอ็กซเพรซฺ-โบทฺ) เรือด่วน

tram (แทรมฺ) รถราง

เรียนภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างประโยค

Take the subway to …
อ่านว่า เทค-เดอะ-ซับเวยฺ-ทู …
แปลว่า นั่งรถไฟฟ้าใติดินไป …

He came by bus.
อ่านว่า ฮี-เคม-บาย-บัส
แปลว่า เขามาโดยรถโดยสารประจำทาง

อ่านเพิ่มเติม คลิก >> ภาษาอังกฤษ เมื่อเดินทางโดย รถเมล์ รถไฟ BTS MRT ใต้ดิน รถทัวร์ รสบัส บขส ขสมก

แชร์เลย