คำนามนับไม่ได้ คืออะไร มีกี่ประเภท พร้อมตัวอย่างและคำแปล

Non-count Nouns (คำนามนับไม่ได้) คืออะไร คํานามนับไม่ได้ หมายถึง สิ่งที่ไม่สามารถนับจำนวนได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นของเหลว หรือแก๊ส หรืออาจจะเป็นพวกสิ่งของต่างๆ […]

Non-count Nouns (คำนามนับไม่ได้) คืออะไร

คํานามนับไม่ได้ หมายถึง สิ่งที่ไม่สามารถนับจำนวนได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นของเหลว หรือแก๊ส หรืออาจจะเป็นพวกสิ่งของต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆ หรือมีความละเอียดเกินกว่าที่จะนับได้ คนทั่วไปจึงไม่นิยมนับกัน หรือเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้ ในกฎไวยากรณ์เลยจัดอยู่ในกลุ่มคำนามนับไม่ได้ เรามาดูการจัดกลุ่มต่างๆ ของคำนามนับไม่ได้ ว่ามีอะไรบ้าง พร้อมคำแปล

1. Group nouns

เป็นคำนามนับไม่ได้ที่มีความหมายเป็นภาพรวมของสิ่งต่างๆ ไม่สามารถนับแยกเป็นชิ้นๆ อันๆ หรือนับเดี่ยว ได้ ตัวอย่างเช่น

audience ผู้ชม
media สื่อ
public สาธารณะ
data ข้อมูล
clothing เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
food อาหาร
equipment อุปกรณ์
luggage สัมภาระ
garbage ขยะ
fruit ผลไม้
make-up เครื่องสำอาง
mail ไปรษณีย์
money เงิน
cash เงินสด
press สิ่งพิมพ์
change เงินทอน
traffic การจราจร

โดย Group noun นั้น สามารถชี้เฉพาะเจาะจงลงไปให้ชัดเจนว่าหมายถึงอะไร ตัวอย่างเช่น
accommodation อาจหมายถึง a house, an apartment, a flat

2. Fluids

เป็นคำนามที่มีลักษณะเป็นของเหลว ถ้าหากต้องการทำให้เป็นคำนามนับได้ จำเป็นที่จะต้องใส่หน่วยลงไป ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น

water น้ำ
coffee กาแฟ
tea ชา
soup ซุป
oil น้ำมัน
soft drink เครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์
gasoline น้ำมันรถยนต์
vinegar น้ำส้มสายชู
soda น้ำอัดลม
juice น้ำผลไม้
tomato sauce ซอสมะเขือเทศ
fish sauce น้ำปลา

3. Solids

เป็นสิ่งที่มีลักษณะแข็ง หรือมีรูปทรงไม่แน่นอน เป็นคำนามที่ไม่สามารถนับได้ โดยส่วนใหญ่มักเป็นสิ่งที่สามารถละลายได้ หรือนำมาหลอมได้ ตัวอย่างเช่น

ice น้ำแข็ง
bread ขนมปัง
butter เนย
meat เนื้อสัตว์
gold ทอง
iron แร่เหล็ก (แต่ถ้าแปลว่าเตารีด จะเป็นคำนามนับได้)
silver แร่เงิน
glass วัสดุที่เป็นแก้ว
paper วัสดุที่เป็นกระดาษ
plastic วัสดุที่เป็นพลาสติก
wood วัสดุที่เป็นไม้
wool ขนสัตว์

4. Gases

เป็นคำนามจำพวกสิ่งที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ จับต้องได้ยาก หรือถือว่าไม่สามารถจับต้องได้ เช่น

steam ไอน้ำ
air อากาศ
oxygen ออกซิเจน
smoke ควัน
smog หมอกควัน
pollution มลพิษ
mist หมอก
vapor ไอน้ำ
nitrogen ก๊าซไนโตรเจน
hydrogen ก๊าซไฮโดรเจน
carbon dioxide ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
methane ก๊าซมีเทน

5. Particles

เมื่อพูดถึงสิ่งที่เป็นอนุภาคขนาดเล็ก เป็นสิ่งที่มีลักษณะเล็กมากๆ ไม่ว่าจะเป็นผง มีลักษณะเป็นเม็ดขนาดเล็กๆ หรือมีลักษณะเป็นเส้น ซึ่งคำนามนับไม่ได้เหล่านี้ สามารถทำให้เป็นคำนามนับได้โดยนับจากหน่วยในการชั่ง ตวง วัด หรือนับจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุ เช่น

sugar น้ำตาล
dirt ดิน
rice ข้าว
dust ฝุ่น
pepper พริกไทย
spice เครื่องเทศ
salt เกลือ
sand ทราย
wheat ข้าวสาลี
powder แป้ง
flour แป้งทำอาหาร
seasoning powder ผงชูรส

6. Abstract nouns

เป็นคำนามที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งเป็นการเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยที่สิ่งนั้นไม่ได้มีลักษณะที่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ เป็นเพียงคำนามที่มีแต่ชื่อเรียกเท่านั้น ตัวอย่างเช่น

love ความรัก
luck โชค
wealth ความร่ำรวย, มั่งคั่ง
happiness ความสุข
pride ความทะนงตน
fear ความกลัว
religion ศาสนา
belief ความเชื่อ
history ประวัติศาสตร์
communication การสื่อสาร
truth ความจริง
knowledge ความรู้
music ดนตรี
time เวลา
education การศึกษา

ข้อควรระวัง ในบางกรณี คํานามนับไม่ได้บางคำนั้น สามารถกลายเป็นคำนามที่นับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค

วิธีการเปลี่ยนคํานามนับไม่ได้ ให้กลายเป็นคำนามนับได้

เราสามารถเปลี่ยนคำนามนับไม่ได้ ให้กลายเป็นคำนามนับได้ โดยการนำมานับด้วยหน่วยชั่ง ตวง วัด ต่างๆ หรือนับจากภาชนะที่บรรจุ ตัวอย่างเช่น

a bag of : flour, cocoa, chips, sugar, rice
a bar of : soap, chocolate, chalk, gold
a barrel of : petrol, beer
a bottle of : wine, milk, water
a bowl of : cereal, soup
a box of : matches
a block of : wood
a bunch of : flowers, grapes
a can of : tuna, meat, cream
a carton of : milk, juice, ice cream
a cup of : tea, coffee, hot chocolate
a comb of : bananas
a cloud of : dust
a drop of : water, blood, oil
a glass of : water, juice, beer, wine
a heap of : rubbish
a jar of : jam, honey, peanut butter
a kilo of : pork, chicken, beef, lamb, lychees
a liter of : water, lard
a loaf of : bread
a packet of : noodles, cookies, crisps
a piece of : cake, bread, paper
a pile of : paper, work, leaves
a roll of : toilet paper
a sack of : flour, potatoes
a slice of : toast, pizza, meat, cheese
a spoonful of : sugar, syrup
a tablespoon of : vinegar, honey, fish sauce
a teaspoon of : cinnamon, medicine, salt
a tube of : toothpaste, glue, facial cleanser

แชร์เลย