กรณีที่ไม่ใช้ article นำหน้า คำนามประเภทใด พร้อมตัวอย่าง

ไม่ใช้ article ในประโยคภาษาอังกฤษ ห้ามใช้ article ในกรณีไหนบ้าง คําประเภทใดไม่ต้องใช้ article นําหน้า คำนามต่อไปนี้ […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/กรณีที่ไม่ใช้ article นำหน้า คำนามประเภทใด พร้อมตัวอย่าง

ไม่ใช้ article ในประโยคภาษาอังกฤษ ห้ามใช้ article ในกรณีไหนบ้าง คําประเภทใดไม่ต้องใช้ article นําหน้า

คำนามต่อไปนี้ ห้ามใช้ article นำหน้า (ห้ามใช้ a, an, the)

1. ไม่ใช้ article กับคำนามที่นับไม่ได้ เช่น coffee, tea, butter, milk, water, sugar, meat, bread, ink

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I drink coffee.
แปลว่า ฉันดื่มกาแฟ

Water is composed of hydrogen and oxygen.
แปลว่า น้ำประกอบด้วยไฮโดรเจน กับ ออกซิเจน

I like butter
แปลว่า ฉันชอบเนย

2. ไม่ใช้ article กับคำนามที่เป็นนามธรรม (abstract noun) คือ อาการนาม ซึ่งกล่าวโดยทั่วๆ ไป เช่น honesty, eating, history, beauty

3. ไม่ใช้ article กับคำนามพหูพจน์ทั่วไป ที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Boys like to play football.
แปลว่า พวกเด็กผู้ชายชอบเล่นฟุตบอล

4. ไม่ใช้ article กับ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ

5. ไม่ใช้ article กับคำนามที่เป็นชื่อกีฬา หรือการบันเทิง การละเล่น เช่น tennis, football, basketball, dancing, singing

6. ไม่ใช้ article กับคำนามที่เป็นชื่อทวีป ประเทศ เมือง ถนน เช่น Asia, Africa, Malaysia,Bangkok, Thailand, London

7. ไม่ใช้ article กับชื่อสวนสาธารณะ

8. ไม่ใช้ article กับชื่อมื้ออาหาร

9. ไม่ใช้ article กับฤดูกาล

10. ไม่ใช้ article กับชื่อยศ, ตำแหน่ง

11.ไม่ใช้ article กับชื่อสวนสัตว์, วงเวียน

12. ไม่ใช้ article กับวันสำคัญต่างๆ

13. ไม่ใช้ article นำหน้านามที่เป็นชื่อโรคภาษาอังกฤษ

14. ไม่ใช้ article นำหน้าชื่อโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ โดยทั่วไป (ยกเว้นกรณีที่ใช้ร่วมกับ of)

15. ไม่ใช้ article นำหน้าคำนาม ในความหมายเฉพาะตัว สำหรับกิจกรรมที่ทำประจำปกติ ได้แก่ school, church, bed, market

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

We go to school.
แปลว่า พวกเราไปโรงเรียน (เพื่อไปเรียนหนังสือ)

I go to bed.
แปลว่า พวกเราไปนอน (ไปที่เตียงเพื่อเข้านอน)

ข้อควรระวัง

ถ้าคำนามในกลุ่มนี้มี article คือ the นำหน้า จะทำให้มีความหมายที่แตกต่างออกไป โดยจะหมายถึงว่าไม่ได้ทำกิจกรรมโดยปกติที่มีไว้สำหรับคำนามนั้น เช่น

Her mother goes to the school.
แปลว่า แม่ของหล่อนไปที่โรงเรียน (แต่ไม่ได้ไปเพื่อเรียนหนังสือ แต่อาจไปพบอาจารย์ หรือทำธุระอย่างอื่น)

ตัวอย่างประโยคเปรียบเทียบ การใช้ และไม่ใช้ article (the)

She goes to prison.
แปลว่า หล่อนไปติดคุก (ไปเป็นนักโทษ)

She goes to the prison.
แปลว่า หล่อนไปเยี่ยมนักโทษที่คุก

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้