การใช้ Adjective phrases (คุณศัพท์วลี) และส่วนขยาย

Adjective phrases (คุณศัพท์วลี) คุณศัพท์วลีในภาษาอังกฤษ จะประกอบไปด้วยคำคุณศัพท์ แล้วมักจะมีคำขยายรวมอยู่ในวลีนั้น ** Adjective (คำคุณศัพท์): That’s […]

Adjective phrases (คุณศัพท์วลี)

คุณศัพท์วลีในภาษาอังกฤษ จะประกอบไปด้วยคำคุณศัพท์ แล้วมักจะมีคำขยายรวมอยู่ในวลีนั้น

** Adjective (คำคุณศัพท์):

That’s a lovely cake.
แปลว่า นั่นเป็นเค้กที่น่ารักมาก

These flowers are wonderful.
แปลว่า ดอกไม้เหล่านี้ดีเลิศ

** คำคุณศัพท์นำหน้าโดยส่วนขยาย

That soup is pretty cold.
แปลว่า ซุปนั้นค่อนข้างเย็น

Many of the exercises are fairly difficult.
แปลว่า แบบฝึกหัดจำนวนมากยากพอควร

** คำคุณศัพท์ (Adjective) ตามด้วยคำขยาย

The food was tasty enough.
แปลว่า อาหารอร่อยแล้ว

** คำคุณศัพท์ (Adjective) คำหรือวลี ที่ช่วยเติมเต็มความหมายให้สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She was aware of the danger of travelling alone.
แปลว่า หล่อนรู้ถึงความอันตรายของการเดินทางตามลำพัง

Some people weren’t willing to pay extra to book a seat on the plane.
แปลว่า บางคนไม่เต็มใจที่จะต้องจ่ายเพิ่มสำหรับการจองที่นั่งบนเครื่องบิน

** คำคุณศัพท์ (Adjective) ที่นำหน้าด้วยส่วนขยาย และตามด้วยคำหรือวลีที่ช่วยเติมเต็มความหมายให้สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Are you really interested in rock and roll?
แปลว่า คุณสนใจในร็อกแอนด์โรลจริงหรือ

แชร์เลย